ATD QUART MONDE – ŠKOLIACI MODUL PRE UČITEĽOV

ATD quart monde je francúzska MVO zaoberajúca sa osobami, ktoré žijú alebo žili v chudobe. Okrem iných iniciatív pracuje aj s tzv. ľudovými univerzitami (universités populaires) vo Francúzsku, s cieľom vytvárať a zhromažďovať odborné informácie od členov – účastníkov vo viacerých oblastiach vrátane výchovy detí a vnímania školy.

Na základe týchto skúseností ATD v roku 2014 vytvorila experimentálny školiaci modul, ktorý pripraví Francúzsky vzdelávací inštitút pre učiteľov (ESPE) so zameraním na zamestnancov škôl s vyšším sekundárnym vzdelávaním. Cieľom modulu je zvýšiť informovanosť učiteľov o odlišnom vnímaní školy a rôznych očakávaniach rodičov pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia.

Modul odráža aj zistenia zo série stretnutí s rodičmi: ako kľúčové výzvy pre rodičov boli zdôraznené obavy, že ich budú učitelia posudzovať, vnímaná neprehľadnosť a zložitosť školských pravidiel a školský žargón. Zdôraznený bol aj význam vzájomného rešpektu a uznania ich odbornosti, pokiaľ ide o ich vlastné deti: školiaci modul nebol zamýšľaný ako svedectvá od rodičov, ale ako príspevok od odborníkov. Ďalším výsledkom tohto procesu bolo aj to, že rodičia zapojení do ATD vypracovali vyhlásenie, v ktorom zhrnuli svoju víziu inkluzívnejšej školy. Niektorí rodičia sa vyjadrili, že po tejto činnosti už majú menšie obavy z návštevy školy svojho dieťaťa.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Francúzsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Národná vláda; Súkromné finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár