AFEV – PODPORA ZRANITEĽNÝCH RODÍN DOBROVOĽNÍKMI Z RADOV ŠTUDENTOV

AFEV je francúzska organizácia, ktorá uskutočňuje iniciatívy zamerané na rodičov zo znevýhodneného sociálno-ekonomického prostredia. Je to nezisková organizácia poskytujúca podporu rodičom v znevýhodnených mestských oblastiach. Organizácia AFEV vytvorila sieť 8 000 študentov z celého Francúzska, ktorí dobrovoľne poskytujú dočasné tútorstvo rodičom.

Dôvodom na túto intervenciu je to, že táto skupina rodičov sa necíti byť dostatočne pripravená nato, aby svoje deti podporovala v štúdiu, pretože sa obáva odsudzovania zo strany zamestnancov školy, má osobné negatívne skúsenosti so školou alebo nemá dostatočné znalosti o fungovaní školského systému. Cieľom je pomôcť rodičom objaviť ich vlastné zručnosti a schopnosti, aby mohli zohrávať aktívnejšiu úlohu pri vzdelávaní svojich detí na všetkých úrovniach vzdelávania (od posledného ročníka predškolského zariadenia po vyššie sekundárne vzdelávanie).

Podpora sa poskytuje rodičom na dobrovoľnej báze a má podobu osobného tútorstva. S cieľom prekonať prekážky medzi rodičmi a školou a vytvoriť dôveryhodný vzťah s rodinami dobrovoľníci navštevujú žiakov a ich rodičov doma.

Dobrovoľníci z radov študentov absolvujú pred začatím práce s rodičmi sériu odborných seminárov, aby dokázali poskytovať rodičom kvalitnú podporu. Počas tútorských stretnutí sa rozprávajú s rodičmi o problémoch, s ktorými sa rodičia stretávajú, aby podporili vzdelávanie ich detí, pomohli im oboznámiť sa so školským žargónom a požiadavkami školy, poskytnúť im tipy a rady, ako pomáhať deťom s domácimi úlohami a ako ich podporiť pri ďalšom vzdelávaní, napríklad tým, že ich vezmú do knižnice.

Keďže je zložité zvýšiť počet dobrovoľníkov, organizácia AFEV rokuje s niektorými univerzitami o tom, či by dobrovoľníci nemohli získavať za svoje zapojenie kredity.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Francúzsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda; Súkromné finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár