Volunteering@WU

Program Volunteering@WU – Lernen macht Schule je zameraný na prácu s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia a na učiteľov z radov študentov a jeho cieľom je podporovať sociálnu zodpovednosť a dobrovoľnícke činnosti. Program vychádza zo zásad vzdelávania ako služby.

Túto iniciatívu zaviedla v roku 2010 Ekonomická univerzita vo Viedni (WU) v spolupráci s organizáciami Caritas Vienna a REWE International AG. Do tohto programu sa môžu dobrovoľne zapojiť študenti WU ako doučovatelia alebo hudobní mentori pre deti, ktoré majú v dôsledku chudoby alebo sociálneho vylúčenia obmedzený prístup k možnostiam vzdelávania.
Doučovatelia dochádzajú jedno popoludnie týždenne do zariadení organizácie Caritas Vienna (domovy pre utečencov, domovy na pol ceste pre maloletých utečencov bez sprievodu, útulky pre ženy, podporné centrá atď.) a do zariadenia Lernhaus Rakúskeho červeného kríža, kde pomáhajú deťom s domácimi úlohami a učením sa na písomky a zúčastňujú sa s nimi na voľnočasových aktivitách. Okrem tohto pravidelného týždenného dochádzania môžu doučovatelia s deťmi chodiť na exkurzie, výlety alebo workshopy. Tieto činnosti pomáhajú obom stranám učiť sa nové veci, rozvíjať jazykové a sociálne zručnosti a posilňovať vzťah medzi doučovateľmi a deťmi, ktorým sa venujú.
Hudobní mentori spoločne s deťmi z rôznych kultúrnych a sociálnych prostredí spievajú v zbore. Pod umeleckým vedením kultúrnej iniciatívy Brunnenpassage organizácie Caritas sa hudobní mentori raz týždenne stretávajú s deťmi na skúškach a často naštudujú aj niekoľko vystúpení za semester. Hudobní mentori pracujú v skupinách s ďalšími študentmi a ako manažéri zborov zabezpečujú hladký priebeh pravidelných týždenných skúšok a vystúpení a podporujú sociálnu súdržnosť v rámci skupín.
Pre programy doučovateľov a hudobných mentorov sa organizujú niekoľkodňové prípravné kurzy. Ďalšiu podporu poskytuje dobrovoľníkom dohľad a odborná príprava, pričom sú pravidelne k dispozícii priebežné semináre odbornej prípravy. Celkový počet hodín seminára na účastníka je 22 v prvom a približne deväť v druhom semestri. WU udeľuje na znak uznania dobrovoľníkom certifikáty, pričom účasť na projekte sa môže započítať ako voliteľný predmet.
Na programe Volunteering@WU – Lernen macht Schule sa od roku 2010 zúčastnilo viac ako 1 000 študentov. Každý rok sa dobrovoľnými doučovateľmi alebo hudobnými mentormi stáva približne 120 až 160 študentov, ktorí ponúkajú aktívnu pomoc a podporu približne 240 deťom a dospievajúcim. Okrem toho, že dobrovoľníci neoceniteľne prispievajú k spoločnosti, učia sa aj riešiť zložité sociálne problémy a bojovať s nimi, čo je kľúčová zručnosť pre budúcich lídrov.
V rámci programu Volunteering@WU sa ponúkajú aj kurzy nemeckého jazyka pre študentov z radov utečencov, pričom hodiny konverzácie dobrovoľne vyučujú zamestnanci a študenti magisterského štúdia WU. Od roku 2015 sa na kurzoch zúčastnilo približne 120 utečencov a v roku 2017 sa päť študentov zapísalo na denné štúdium.
Program financuje organizácia REWE International AG a niekoľko partnerov a sponzorov, akými sú v súčasnosti napríklad Unilever Austria, Almdudler, Stadt Wien Marketing, Umdasch Foundation, Caverion Österreich, Sofidel, Ströck a Greenyard Fresh Spain.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Rakúsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Súkromné finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár