Porovnajme si jazyky: štúdium jazykov porovnávaním

Štúdium jazykov vychádza z vedomého alebo podvedomého porovnávania jazykov, ktoré už ovládame, s tými, ktoré sa učíme. Tento aspekt sa môže v triedach, v ktorých je potrebné zabezpečovať kultúrnu a jazykovú integráciu nových študentov z rôznych krajín, premeniť na cenný učebný materiál.

Vzdelávací prístup Porovnajme si jazyky (Comparons nos langues) vznikol na francúzskej Univerzite v Montpellier a v rámci neho žiaci základných a stredných škôl porovnávajú rozdiely a hľadajú podobnosti vo fonetike, syntaxi, neverbálnej komunikácii a pravopise, čo im pomôže naučiť sa vyučovací jazyk.

Tento prístup umožňuje žiakom pochopiť francúzštinu (ako vyučovací jazyk) prostredníctvom porovnávania s inými jazykmi (t. j. s angličtinou alebo španielčinou, ktoré sa vyučujú v škole ako cudzie jazyky) a so svojím materinským jazykom, ako aj prostredníctvom spolupráce s ostatnými žiakmi. Žiaci tak môžu oceniť vlastnú viacjazyčnosť a dosahovať lepšie výsledky vo vzdelávaní, čo zahŕňa aj uvedomelejšie štúdium iných jazykov. Umožňuje sa tým aj vyššia úroveň sociálnej interakcie a spolupráce v triede.

Vo všeobecnosti sa touto metódou stimulujú kognitívne a metajazykové schopnosti a zlepšuje sa medzikultúrne povedomie. Zároveň sa tak deťom z prisťahovaleckého prostredia ponúka príležitosť lepšie spoznať a oceniť svoju viacjazyčnú a multikultúrnu identitu. Okrem toho pri sledovaní videa o projekte je zjavné, že deti majú takéto hodiny rady, aktívne sa do nich zapájajú a v neposlednom rade sa aj dobre bavia.

Projekt získal v roku 2004 certifikát Európska jazyková značka a francúzske ministerstvo školstva ho v roku 2009 označilo za cennú metódu štúdia jazykov.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Francúzsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Bez finančných prostriedkov

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :