ZDRUŽENIE EURÓPSKYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V NEMECKOM KOLÍNE

V Kolíne, tak ako vo všetkých väčších nemeckých mestách, rastie podiel detí, ktoré sa učia nemčinu ako druhý jazyk a vzdelávací systém sa musí tejto situácii postupne prispôsobovať. Mestská rada využila túto príležitosť na založenie Združenia európskych základných škôl s cieľom ponúkať deťom možnosť naučiť sa okrem svojho materinského jazyka dva ďalšie jazyky. Trinásťčlenná skupina škôl využíva okrem nemčiny najpoužívanejšie materinské jazyky ako vyučovacie jazyky a poskytuje vyučovanie ďalších jazykov ako samostatný predmet.

Vo všetkých väčších nemeckých mestách žije veľký podiel detí, ktoré hovoria doma iným jazykom ako nemčinou, a nemčinu sa učia ako druhý jazyk. Celoštátny percentuálny podiel je mierne nad celoeurópskym priemerom, teda na úrovni 4,8 %, vo veľkých mestách je však podiel detí a dospievajúcich z prisťahovaleckého prostredia často vyšší ako 50 %.

Je to tak aj v Kolíne, štvrtom najväčšom nemeckom meste, ktoré má viac ako 1 milión obyvateľov, a je centrom metropolitnej oblasti Porýnie-Porúrie s viac ako 10 miliónmi obyvateľov. V Kolíne žijú a pracujú ľudia viac ako 180 rôznych štátnych príslušností a toto medzinárodné obyvateľstvo vytvára bohatú a dynamickú kultúru. Vzdelávací systém sa musí postupne prispôsobovať novým vlnám imigrantov a jazykové otázky tvoria stredobod integračných politík už niekoľko desaťročí.

Vo všetkých nemeckých školách sa od prvej triedy základnej školy zavádza angličtina ako cudzí jazyk. Skutočnosť, že tak veľa detí používa nemčinu ako svoj druhý jazyk, je pre mestskú radu príležitosťou uplatňovať európske usmernenie prijaté v roku 2002 v Barcelone, v ktorom sa všetky členské štáty vyzývajú, aby deťom umožnili zvládnuť okrem svojho materinského jazyka ešte dva ďalšie jazyky. Na tomto základe rozhodla mestská rada o založení Združenia európskych základných škôl v Kolíne. Každá z 13 členov skupiny škôl využíva okrem nemčiny niektorý z najpoužívanejších materinských jazykov ako vyučovací jazyk a poskytuje výučbu príslušného jazyka na rôznych úrovňových stupňoch ako samostatný predmet.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Nemecko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :