SPOLOČNE K INKLÚZII – SÚBOR NÁSTROJOV PRE ROZMANITOSŤ

V rámci základného vzdelávania je v Írsku potrebné riešiť výzvy a príležitosti v oblasti začleňovania rastúceho počtu žiakov, ktorých materinským jazykom nie je angličtina ani írčina. Uznáva sa, že okrem prípravy učebného plánu pre angličtinu ako druhého jazyka a vhodného vzdelávacieho materiálu je potrebné vypracovať aj etické zásady týkajúce sa inklúzie, ktoré by sa mali do učebného plánu začleniť. Tento súbor nástrojov má štyri časti. Prvá časť s názvom Príprava sa týka predbežných otázok, ktorými sa musí zaoberať každá škola, ktorá chce byť naozaj ústretová a inkluzívna. Druhá časť s názvom Prvé dni sa týka prvých krokov pri začleňovaní žiakov z iných krajín, kultúr a etnickej príslušnosti; je samozrejmé, že dôraz sa kladie najmä na jazyk a rozvoj komunikácie v triede, ako aj na budovanie takého prostredia v triede, ktoré dokáže reagovať na nové jazykové aj kultúrne výzvy. Tretia časť s názvom Ďalšie kroky a štvrtá časť s názvom Ako ďalej? sa týkajú skutočnosti, že inklúzia je proces, ktorý sa nikdy nekončí.

Súbory
Toolkit
Typ
Document
Krajina
Írsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Miestne finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :