Koniec predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky!

Celkovým cieľom projektu je znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky študentov zúčastňujúcich sa na odbornom vzdelávaní a príprave poskytovaním materiálov a nástrojov pre poradcov a školiteľov, pomocou ktorých budú môcť rozvíjať svoje schopnosti pri práci so skupinami, odhaľovať osoby, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky, a osobitné vlastnosti skupín študentov, poskytovať podporu prispôsobenú individuálnym potrebám, a tým zlepšovať kvalitu svojich systémov odborného vzdelávania.

Projekt Koniec predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky sa zameriava na vyhľadávanie jednotlivcov, ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky, vyhodnocovanie ich potrieb a poskytovanie flexibilnej podpory. Pozostáva z troch nástrojov, ktoré môžu poradcovia a správcovia použiť na rôznych úrovniach školy, vo vzdelávacích centrách a ďalších inštitúciách. Nástroje sú založené na holistickom prístupe so zameraním na jednotlivca a jeho budúce príležitosti.
Obsahujú tri zložky:
• Detektor rizika, interaktívny elektronický nástroj určený pre poradcov na odhaľovanie jednotlivcov, ktorým hrozí riziko neúspechu v škole a predčasného ukončenia školskej dochádzky. Táto technika je určená na vyhodnocovanie silných a slabých stránok študentov, ktoré sa považujú za dôležité vo vzdelávacom prostredí, a na základe ktorých sa posudzuje nielen riziko neúspechu v škole, ale aj najvhodnejšia podpora pre rôzne skupiny študentov.
• Osobný profil, systém rozhovorov pre poradcov určený na systematické posudzovanie ohrozených jednotlivcov s cieľom preskúmať ich silné a slabé stránky a vzdelávacie prostredie, aby bolo možné definovať ich potreby a lepšie tak dosahovať ich vzdelávacie a osobné ciele.
• Flexibilný systém prevencie a podpory zabraňuje mladým ľuďom predčasne ukončiť školskú dochádzku a pomáha tým, ktorí už štúdium predčasne ukončili. Je to rámec pre poradcov a ďalších odborníkov pracujúcich s mladými študentmi, ktorý vychádza z individuálnych potrieb a poskytuje vhodnú podporu v rôznych komunitách. Spolupráca je založená na práci s jednotlivcami a hľadaní vhodných riešení pre každého zapojeného jednotlivca.
Koniec predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky! je európsky projekt zameraný na znižovanie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky. Financuje sa z projektu Prenos inovácií (obdobie 2009 – 2011) a vychádza zo zistení projektu PPS, ktorý v roku 2007 získal cenu za poradenstvo týkajúce sa najlepšieho postupu. V rámci tohto projektu sa nástroje analýzy a poradenstva, ktoré sa úspešne realizujú v Nórsku a na Islande, prenášajú do Rakúska, Nemecka, Slovinska a Českej republiky a prispôsobujú sa podmienkam jednotlivých štátov.

Typ
Osvedčený postup (direct evidence)
Krajina
Nemecko; Rakúsko; Slovinsko; Česká republika
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Individuálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky; Miestne finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár