ROK PRE NOVÝCH MIGRANTOV ZDARMA

Inštruktážny program prípravy na základné vzdelávanie je určený žiakom z prisťahovaleckého prostredia, ktorých jazykové zručnosti vo fínčine alebo švédčine a/alebo ďalšie schopnosti nie sú dostatočné na to, aby mohli navštevovať predškolské zariadenia alebo základné školy. Cieľom programu je podporovať vyrovnaný vývoj žiakov a ich začlenenie do fínskej spoločnosti a rozvíjať v nich schopnosti, ktoré sú potrebné na absolvovanie základného vzdelania. V prípade potreby je v rámci programu možné študovať aj ďalšie predmety, vždy však so zameraním na získavanie jazykových zručností vo fínčine alebo vo švédčine. Pri tomto vzdelávaní sa zohľadňuje skutočnosť, že žiaci majú rôzny vek, rôznu schopnosť učiť sa a rôzny pôvod.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Fínsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :