Francúzska iniciatíva Otvorená škola

Táto iniciatíva podporuje sociálnu a akademickú integráciu študentov a prispieva k dosahovaniu vzdelávacích úspechov všetkých študentov.

Iniciatíva s názvom Otvorená škola, ktorá bola zriadená v roku 1991, sa týka aktivít pre deti a mladých ľudí na vysokých a stredných školách cez školské prázdniny a v stredy počas školského roka. Ponúka program aktivít v oblasti vzdelávania, kultúry, športu a oddychu.

Iniciatíva je založená na dobrovoľnej účasti riadiacich pracovníkov školy, ktorí môžu slobodne organizovať svoje projekty na úrovni školy. S cieľom zabezpečiť účinnosť všetkých realizovaných opatrení zostavuje každá škola svoj program aktivít v rámci vymedzeného vzdelávacieho projektu, ktorý je súčasťou učebných osnov. Projekt odsúhlasuje rada zástupcov školy hlasovaním.

Študenti zúčastňujúci sa iniciatívy Otvorená škola sa zapisujú do kurzov v malých skupinách po približne 12 účastníkoch v závislosti od aktivity. Iniciatíva Otvorená škola ponúka príležitosť otvoriť inštitúciu na svojom území zmobilizovaním všetkých dostupných prostriedkov vrátane kultúrnych zdrojov a zapojením sociálnych partnerov a miestnych združení. S týmto cieľom vytvárajú riadiaci pracovníci škôl partnerstvá s pridruženými organizáciami alebo miestnymi orgánmi. Oslovujú zástupcov Všeobecnej komisie pre rovnaké príležitosti pre územia (Commissariat général à l’égalité des territoires – CGET), zástupcov prefektúry prítomnej v prioritných oblastiach mesta alebo polície či kultúrnych služieb mestských zastupiteľstiev a úradov.

Podľa toho, ako veci na miestnej úrovni fungujú, sa snažia o konvergenciu s miestnymi zmluvami o podpore školského vzdelávania (contrat local d’accompagnement à la scolarité) alebo so systémom s názvom Mesto, život, prázdniny (Ville Vie Vacances). Ak na danom území existuje miestny vzdelávací projekt (projet éducatif territorial - PEDT), iniciatíva Otvorená škola sa snaží stať sa jeho súčasťou.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Francúzsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Miestne finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár