Program na rozvíjanie emocionálnych kompetencií dieťaťa – VEIK

Hlavným účelom programu VEIK je posilniť základné kompetencie študentov vytvorením siete spolupráce medzi študentmi, rodičmi, učiteľmi a MVO.

VEIK je inovačný program, prostredníctvom ktorého sa deti konzistentným a kontinuálnym spôsobom učia rozpoznávať a pomenúvať vlastné emócie, zvládať silné pocity, vytvárať svoje komunikačné a iné sociálne zručnosti, ako aj zlepšovať riešenie problémov v každodennom živote. Celý program umožňuje deťom pochopiť výhody medziľudských vzťahov a hľadať zrelé riešenia v každodenných situáciách.

Odborná príprava sa poskytuje aj učiteľom a rodičom, aby mohli vytvoriť bezpečné a podporné prostredie pre deti, a prispieť tak k zachovaniu zručností, ktoré deti získali v škole aj doma.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Litva
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Individuálna
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár

Interpersonal relationship between students, parents and teacher play an important role in the climate of the school.

Preložiť (Len pre zaregistrovaných používateľov)

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :