PROGRAM PRECHODU – PARTNERSKÉ MENTORSTVO PRE ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY

V Írsku žiaci obvykle prechádzajú z primárneho do sekundárneho vzdelávania vo veku dvanástich rokov, kedy pre nich začína juniorský cyklus (nižšie sekundárne vzdelávanie). Pri podpore prechodu žiakov z primárneho do sekundárneho vzdelávania tvorí výraznú súčasť účinné usmerňovanie/poradenstvo, ktoré je súčasťou učebných plánov. Existujú osobitní profesijní poradcovia a veľa škôl prevádzkuje systém partnerského mentorstva pre všetkých žiakov základných škôl s cieľom uľahčiť im tento prechod. Existujú napríklad opatrenia ako súčasť programu úspešného ukončenia školy na podporu prechodu prostredníctvom klubov na písanie domácich úloh, orientačných dní, dní na skúšku atď. Škola St. Aidan‘s Community School má ročný plán prijímania, odbornej prípravy a prípravy partnerských mentorov (na sekundárnom stupni vzdelávania), ktorí potom pripravujú žiakov v poslednom ročníku základnej školy na prechod formou cvičení, diskusií a hier.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Írsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár