Tímové vyučovanie v Írsku

Po dlhé roky bolo tímové vyučovanie v Írsku, ako aj inde, relatívne málo využívaným a nedoceneným prístupom, pokiaľ ide o podporu vzdelávania. Z medzinárodného prieskumu OECD v oblasti výučby a učenia sa (TALIS 2009) v 24 krajinách vyplýva, že najmenej využívanou oblasťou, pokiaľ ide o vzájomnú spoluprácu bežných učiteľov stredných škôl, je tímové vyučovanie v rámci jednej triedy. Novší výskum TALIS (2013) poukazuje na to, že tímové vyučovanie podporuje vzdelávanie tak učiteľov, ako aj študentov, hoci sa uznáva, že v mnohých prostrediach sa realizuje relatívne pomaly.

V Írsku sa v stanovenej a upravenej politike naďalej podporuje tímové vyučovanie, pri ktorom dvaja učitelia učia v jednej triede súčasne. Tímové vyučovanie sa v súčasnosti vníma ako prostriedok na dosahovanie množstva vzdelávacích cieľov. Zapájanie sa do tímového vyučovania má teda rôzne dôvody a čoraz viac sa posúva od využívania predovšetkým v programoch špeciálneho vzdelávania/inklúzie k programom zameraným na profesijný rozvoj učiteľov a vrcholového manažmentu, ako aj k vlastnému hodnoteniu v rámci celej školy.

Tímové vyučovanie do veľkej miery pomáha študentom, ktorým hrozí nedostatočné vzdelanie (z najrôznejších dôvodov, ako napríklad predčasné ukončenie školskej dochádzky, zdravotné postihnutie, sociálne znevýhodnenie a zistené postihnutie), a umožňuje vyučovať s možnosťou viesť dialóg, rozširovať „vzdelávanie na pracovisku“ a zvyšovať „kvalitu vzdelávania na pracovisku“.

Okrem toho, že tímové vyučovanie zabezpečuje študentom šancu na vzdelanie a lepší život, ponúka podporu učiteľom, ktorí sa chcú profesijne rozvíjať, a za náročnejších podmienok im umožňuje udržať si zamestnanie v škole.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Írsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár