Študijný vlak

V belgických Antverpách sa môžu budúci učitelia zapojiť ako dobrovoľníci do práce MVO Schoolbridge, a tak sa zúčastniť iniciatívy Študijný vlak. Do tejto iniciatívy sa na jednej strane zapájajú budúci učitelia so skúsenosťami so zapájaním rodičov s migrantským pôvodom a/alebo zo znevýhodneného prostredia a na strane druhej rodičia so schopnosťami podporovať svoje deti v štúdiu. Študenti raz týždenne 60 až 90 minút pracujú s rodičmi a poskytujú im mentorstvo. Táto podpora je individuálna: závisí od potrieb rodiča a prispôsobuje sa látke preberanej v škole alebo domácej úlohe. Študentov mentoruje vzdelávací sociálny pracovník z MVO Schoolbridge, ktorý ich vedie procesom štúdia budúceho učiteľa alebo sociálneho pracovníka, keďže obe povolania budú vykonávať v partnerstve s rodičmi školopovinných detí.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Belgicko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Miestne finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár