VLASTNÉ HODNOTENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY ELIOT BANK

UK Ofsted (školský inšpektorát) predstavuje dôvody neustáleho vynikajúceho výkonu základnej školy Eliot Bank. Škola vypracovala spoľahlivé systémy monitorovania a hodnotenia, preto vie, čo funguje dobre a čo ešte možno zlepšovať. Do hodnotiaceho procesu školy je zapojených množstvo zainteresovaných strán a stratégií, vždy však zostáva zameraný na to, aby žiaci dosahovali najlepšie možné výsledky. Vzdelávanie sa neustále upravuje tak, aby sa zmierňovali rozdiely v dosahovaní výsledkov žiakov, ktorým hrozí, že nedosiahnu úroveň očakávanú vzhľadom na svoj vek.

Súbory
Example
Typ
Document
Krajina
Spojené kráľovstvo
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Bez finančných prostriedkov

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :