ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ NA PREDCHÁDZANIE ŠIKANOVANIU

Švédsky vzdelávací systém je založený na dodržiavaní ľudských práv a základných demokratických hodnôt, ako sú nedotknuteľnosť ľudského života, rovnaká hodnota všetkých ľudí, zachovanie osobnej integrity človeka a rodová rovnosť. V súlade s týmito hodnotami sa veľký dôraz kladie na to, aby bolo každé vzdelávanie inkluzívne a aktívne sa pri ňom predchádzalo diskriminácii a obťažovaniu vo všetkých podobách, čo zahŕňa aj šikanovanie.

Všetky školy musia mať zavedené systematické opatrenia proti diskriminácii, obťažovaniu a šikanovaniu. Od 1. januára 2009 musí mať preto každá škola či škôlka vypracovaný ročný plán rovnakého zaobchádzania, v ktorom sú opísané všetky preventívne opatrenia a postupy proti obťažovaniu a šikanovaniu.

Ombudsman pre oblasť diskriminácie zaviedol elektronický nástroj na pomoc školám pri zostavovaní plánu. Tento elektronický nástroj obsahuje všetky aspekty vyžadované zákonom: preventívne opatrenia a postupy v núdzových situáciách, ako aj opatrenia prijímané školou v prípade výskytu diskriminácie, obťažovania, nerovnakého zaobchádzania alebo šikanovania. Poskytuje pomoc pri zostavovaní plánu školy alebo škôlky v prípade diskriminácie alebo ponižujúceho zaobchádzania. Nástroj je voľne k dispozícii a vyvinul ho ombudsman pre oblasť diskriminácie v spolupráci so zástupcom detí a študentov na školskom inšpektoráte a s národnou agentúrou.

Nástroj krok za krokom vedie vedúceho pracovníka školy, riaditeľa škôlky alebo zodpovednú osobu všetkými zložkami plánu. Popritom poskytuje aj najrôznejšie praktické tipy a rady, ako aj odkazy na zákony a usmernenia. Model nástroja vo formáte PDF a ďalšie informácie sú k dispozícii na webovom sídle (www.planforskolan.se).

Elektronický nástroj obsahuje plánované preventívne opatrenia a otázky, ktoré je potrebné riešiť. Patria medzi ne:

  • účasť študentov a zamestnancov na príprave plánu,
  • distribúcia plánu,
  • hodnotenie predchádzajúceho plánu a opis, ako hodnotiť súčasný plán,
  • mapovanie súčasnej situácie a miest (ak môžu existovať priestory alebo čas, keď sa študenti cítia zraniteľnejší alebo nechránenejší),
  • preventívne opatrenia,
  • postupy v núdzových situáciách.
Typ
Osvedčený postup
Krajina
Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Bez finančných prostriedkov

Komentáre

Pridať komentár