CESTY DO BUDÚCNOSTI (PARCOURS AVENIR)

Tento nový prístup, ktorý vznikol vo Francúzsku, umožňuje žiakom lepšie pochopiť ekonomický a profesijný svet, aby si uvedomovali rozmanitosť povolaní a odbornej prípravy, cibrili si svoj zmysel pre zapájanie sa do činností a preberanie iniciatívy a formovali smer, ktorým sa chcú vo svojom vzdelávaní a profesijnej kariére uberať.

Tento vzdelávací prístup sa uplatňuje na každého žiaka od prvého ročníka nižšej strednej školy po posledný ročník strednej školy (t. j. vo veku 11 – 18 rokov).
Žiakom umožňuje:

  • pochopiť ekonomický a profesijný svet,
  • uvedomiť si rozmanitosť povolaní a odbornej prípravy,
  • cibriť si zmysel pre zapájanie sa do činností a preberanie iniciatívy,
  • formovať smer, ktorým sa chcú vo svojom vzdelávaní a profesijnej kariére uberať.

Počas povinnej školskej dochádzky sa znalosti a schopnosti žiakov získané v rámci tohto prístupu zohľadňujú pri posudzovaní ich celkových základných znalostí, schopností a kultúry. 

Realizáciu prístupu uľahčuje digitálny nástroj FOLIOS, pomocou ktorého je možné sledovať a zaznamenávať pokrok žiakov počas nižšieho a vyššieho stredoškolského štúdia.

Táto iniciatíva zapadá do európskeho kontextu uprednostňovania celoživotného vzdelávania, ktorý sa uvádza v uznesení „Lepšie začlenenie poradenstva do stratégií celoživotného vzdelávania“ prijatom 21. novembra 2008. V tomto uznesení sa členským štátom odporúča najmä „podporovať nadobudnutie schopnosti riadiť svoju kariéru po celý život“.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Francúzsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár