INICIATÍVY NA ZVÝŠENIE GRAMOTNOSTI

Maltské podporné iniciatívy pre študentov zamerané na zvyšovanie gramotnosti sa zavádzajú v celkovom kontexte Národnej stratégie gramotnosti pre všetkých, ktorej cieľom je konsolidovať súčasné vnútroštátne programy, do ktorých sa ročne zapája viac ako 8 000 študentov. Školy môžu plánovať a realizovať vlastné projekty podpory gramotnosti pre svojich žiakov a študentov, ktorí ich môžu potrebovať. Tieto iniciatívy sa financujú z grantov poskytovaných najmä miestnymi orgánmi.

Príklady nedávnych maltských iniciatív v oblasti zlepšovania gramotnosti:

  1. Mobilizácia domácich a školských knižníc: táto iniciatíva je zameraná na zvýšenie počtu a kvality materiálov na čítanie v knižniciach základných škôl. Sprístupnili sa lákavé a príťažlivé materiály v maltčine a angličtine. V rámci národnej kampane vedenej prostredníctvom rodičovských združení v školách a prístupnej online politiky sa rodičia a opatrovatelia detí vyzývajú, aby sa zapojili tým, že si budú s deťmi a pre deti doma čítať. Program Aqra Kemm Tfla využíva celkom 2 225 žiakov v 126 triedach 20 základných škôl na Malte a v Goze. V týchto triedach sa rozdalo 11 500 kníh.

Počiatočnú fázu programu realizovala v 16 základných školách Národná agentúra pre gramotnosť pri ministerstve školstva. Knihy tvorí beletria a populárno-náučná literatúra v maltčine aj angličtine. Každá kniha bola farebne označená podľa veku čitateľov. Vedú sa čitateľské záznamy, ktoré učiteľom pomáhajú určiť úroveň schopnosti dieťaťa čítať. Prvotným zámerom bolo dosiahnuť, aby sa čítanie stalo radosťou a prinášalo výsledky. Školám boli poskytnuté usmernenia o osvedčených postupoch pri využívaní skúsených čitateľov v školských knižniciach. Knihy požičiavajú knihovníci a čítanie sledujú triedni učitelia.

V mnohých školách sú knižnice otvorené počas vyučovania aj prestávok. Za určitých okolností sa v knižniciach môžu študenti s osobitnými potrebami alebo študenti so sociálnymi a s emocionálnymi problémami, ako aj s poruchami správania zapájať do čítania alebo interaktívnych činností. Cez prestávky sú knižnice otvorené pre všetkých študentov.

  1. L-Ambaxxatur tal-Qari/Projekt Čítajúci veľvyslanci: spočíva v tom, že ministerstvo školstva vymenúva miestne osobnosti, ktoré propagujú čítanie v školách na organizovaných podujatiach pre rôzne triedy. Tieto osobnosti hovoria o svojich skúsenostiach s čítaním a vystupujú ako vzory, ktoré podporujú vytváranie kladného postoja k čítaniu.

Program Čítajúci veľvyslanci využilo už 1 905 študentov v 32 školách a centrách na Malte a v Goze. Na programe sa zúčastnilo 34 čítajúcich veľvyslancov a v školských knižniciach bolo distribuovaných počas týchto činností 984 kníh.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Malta
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár