Program dokončenia školy

V rámci írskeho programu dokončenia školy sa uskutočňuje celý rad miestnych intervencií v znevýhodnených komunitách, ktorými sa podporuje zotrvanie mladých ľudí vo vzdelávacom systéme. Program umožňuje miestnym komunitám vypracovať prispôsobené stratégie na maximalizáciu účasti študentov ohrozených predčasným ukončením školskej dochádzky na vzdelávaní. Zameriava sa na jednotlivých mladých ľudí v školskom veku (v škole aj mimo nej) a zabezpečuje podporu pri riešení nerovností v prístupe k vzdelávaniu, v účasti a vo výsledkoch. Program dokončenia školy predstavuje ústredný prvok plánu zabezpečenia rovnosti príležitostí v školách, ktorý je politickým nástrojom na začleňovanie do vzdelávacieho procesu.

Program dokončenia školy vychádza z miestnych projektov, ktoré sa realizujú pod vedením a na základe usmernení miestneho riadiaceho výboru. Miestny riadiaci výbor sa skladá zo zástupcov zapojených škôl a môžu v ňom pôsobiť aj zástupcovia rodičov a iných miestnych dobrovoľníckych a zákonných služieb. Miestny riadiaci výbor zodpovedá za riadenie projektu vrátane využívania zdrojov projektu a je zodpovedný aj za verejné prostriedky poskytnuté ministerstvom detí a mládeže prostredníctvom Agentúry pre deti a rodinu (Tusla). Základným prvkom prístupu projektového modelu je rozhodovanie na miestnej úrovni.

Každý rok sa v rámci projektov posudzujú potreby miestnych mladých ľudí ohrozených predčasným ukončením školskej dochádzky, aby sa mohol vypracovať nákladovo efektívny a zacielený návrh intervencií (s názvom Plán zotrvania vo vzdelávacom systéme). Plány zotrvania vo vzdelávacom systéme zvyčajne obsahujú celý rad iniciatív a druhov podpory, ktoré sa zabezpečujú na zacielenej celoškolskej/celotriednej úrovni, a podľa potreby v škole, po škole, mimo školy a počas prázdnin. 

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Írsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár