Nórske stredné školy Godalen a Thor Heyerdahl

S cieľom predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky sa nórske stredné školy Godalen a Thor Heyerdahl zamerali na zlepšovanie a posilňovanie svojich stratégií v oblasti vedenia. Zaviedli množstvo opatrení na podporu učiteľov, ako aj mladých ľudí.

S cieľom predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky nórske stredné školy Godalen a Thor Heyerdahl komplexne realizovali celý rad stratégií a opatrení na základe:

špecializovaných a na cieľ zameraných metodík v oblasti vedenia, ktoré sú založené na dôkazoch a určené pre vedenie školy a následné činnosti.

Konkrétne to znamená, že:

  • Učitelia berú študentov takých, akí sú, a nie takých, akých by ich chceli mať.
  • Vzťah medzi učiteľmi a študentmi sa považuje za základný predpoklad účinného vzdelávania.
  • Dodržiavajú sa dve základné pravidlá: volať domov zavčasu a rýchlo a správne zaznamenať záškoláctvo.
  • Založila sa aktívna a funkčná študentská rada.
  • Študenti si to vyriešia sami: ide o program, v rámci ktorého si študenti riešia konflikty sami prostredníctvom mediácie, budovania dôvery, vytvárania dobrého vzdelávacieho prostredia a zlepšovania svojich spoločenských kompetencií.
  • Školy zaviedli nové činnosti v spolupráci s rôznymi odborníkmi v rámci škôl:
  • Niekoľko programov odbornej prípravy na pracovisku pre študentov, ktorí majú motiváciu získať na základe praxe výučný list alebo osvedčenie o určitých zručnostiach.
  • Alternatívne vyučovanie zabezpečuje ohrozeným študentom viac základných zručností, spoločenské kompetencie, motiváciu a posilnenie postavenia. Ponúka rôzne možnosti, ktoré môžu zabezpečiť dokončenie školy, a to pomocou programov, ktoré sú osobitne zamerané na individuálne sociálne potreby a vzdelávacie požiadavky študenta, najskôr s cieľom získať osvedčenie o určitých zručnostiach a postupne po odpracovaní určitého počtu rokov aj výučný list. Osvedčenie o určitých zručnostiach je vhodnou alternatívou pre študentov, ktorí stratili motiváciu z dôvodu neúspechu v akademických predmetoch, ale majú praktické zručnosti. Mohlo by byť prvým krokom k dosiahnutiu vyššej úrovne odborných zručností v ďalšom živote.
  • Táto odborná príprava sa skladá z modulov alebo častí modulov predmetu, napríklad takých, ktoré sú potrebné na získanie kvalifikácie zvárača. Alternatívnymi programami sa znižujú miery záškoláctva a predčasného ukončenia školskej dochádzky a pomáha sa pri opätovnom začleňovaní do vzdelávacieho procesu a komunity, a to vďaka vnímavejšiemu a flexibilnejšiemu prostrediu. Absolventi uvádzajú, že táto skúsenosť bola pre nich dôležitá a pomohla im stať sa produktívnymi občanmi.

 Ako pedagogický nástroj na motivovanie ohrozených študentov slúžia mladé podniky.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Nórsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Miestne finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár