Radosť z čítania

Radosť z čítania je trojročný (2012 – 2015) národný program gramotnosti pod vedením fínskeho ministerstva školstva a kultúry, ktorý realizuje fakulta humanitných vied univerzity v Oulu (informačná veda) a pedagogická fakulta.

V rámci programu Radosť z čítania (Lukuinto) knižnice a školy vyvíjajú nové modely, ktoré podporujú multigramotnosť, nové zručnosti v oblasti čítania a písania, ako aj radosť z čítania. Metódy, ktoré testujú pilotné školy a knižnice, kombinujú tradičné pracovné metódy s novými, pričom mnohé z nich boli vyvinuté v rámci školiacich podujatí programu Radosť z čítania.

Pilotné projekty sa uskutočnili za pomoci referenčného porovnávania: zhromažďovaním existujúcich postupov a ich zlepšovaním. Školy a knižnice majú referenčné postupy, ktoré vyhovujú ich konceptu školy a knižnice, a ktoré zodpovedajú ich zdrojom a zručnostiam.

Medzi postupy vyvinuté v rámci programu Radosť z čítania patria projekty trvajúce niekoľko mesiacov, ale aj drobné nápady, ktoré je možné rýchlo uplatniť v prevádzkovom prostredí školy alebo knižnice. Základnou myšlienkou je to, že navrhované modelové činnosti sa budú ďalej rozvíjať, aby slúžili rôznym druhom škôl a knižníc, rodinám, deťom a mládeži individuálnym a špecifickým spôsobom. Na základe referenčného porovnávania nápadov môžu zamestnanci knižníc a učitelia ponúknuť deťom a mládeži nové, alternatívne spôsoby preukázania ich zručností a získania nadšenia pre vzdelávanie.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Fínsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Nehodí sa
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár