Podporná kancelária pre študentov a rodiny

K hlavným cieľom podpornej kancelárie pre študentov a rodiny v Portugalsku patrí prevencia predčasného ukončenia školskej dochádzky, absencií a nedisciplinovanosti, ako aj podpora začleňovania študentov a ich rodičov s cieľom dosahovať úspechy pri vzdelávaní. Zapájanie rodín do procesu vzdelávania ich detí tu zohráva kľúčovú úlohu.

Sociálny pracovník a dvaja mediátori úzko spolupracujú s učiteľmi a rodinami všetkých škôl v zoskupení na základe určených potrieb a priorít. Študentov do podpornej kancelárie nasmerujú učitelia (na základe zoznamu ukazovateľov), rodičia alebo poručníci, napr. partneri v rámci miestneho výboru pre ochranu detí a mládeže, alebo samotní študenti.

Pracovníci podpornej kancelárie sa stretávajú každý druhý týždeň, aby diskutovali o prípadoch a stanovili stratégie (t.j. plán intervencií zameraných na študenta). Následne pracovníci sprostredkujú tieto informácie rodine a učiteľom.

K hlavným činnostiam podpornej kancelárie patria okrem iného: návštevy doma, školenia rodičov, podpora rodičov pri riešení problémov s inými inštitúciami, školenia študentov v oblasti rozvoja osobných a sociálnych zručností, tútorstvo jednotlivých študentov a iné. 

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Portugalsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Individuálna
Intenzita intervencie
Periodické; Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár