Vzdelávanie rodín v rámci organizácie NIACE

Z prieskumu organizácie NIACE týkajúceho sa vzdelávania rodín v Anglicku a vo Walese vyplýva, že ak rodičia/opatrovatelia využívajú služby vzdelávania rodín, má to pozitívny účinok v mnohých prierezových oblastiach politiky, ktoré ovplyvňujú život rodín. Tento účinok na rodiny sa prejavuje v znížení miery predčasného ukončenia školskej dochádzky, čím sa zároveň spoločnosti zabezpečuje mnohonásobná návratnosť investícií.

Vzdelávanie rodín je každá vzdelávacia činnosť, do ktorej sa zapájajú deti aj dospelí v rámci rodiny, a ktorej cieľom je zabezpečovať vzdelávacie výsledky pre obe kategórie účastníkov, čím sa prispieva ku kultúre vzdelávania v rodine.

Zo štúdií vyplýva, že zapojenie rodičov v škole je pri zlepšovaní študijného výkonu mladých ľudí vo veku 16 rokov viac ako štvornásobne dôležitejšie než ich sociálno-ekonomická trieda. Veľmi dôležité je to pri znižovaní miery predčasného ukončenia školskej dochádzky, keďže množstvo intervencií určených na riešenie tejto problematiky sa zameriava na opatrenia súvisiace so zlepšovaním prospechu a sociálno-ekonomickou triedou, ktoré sú obmedzené na činnosť priamo v triede. Vzdelávanie rodín je zaužívaným, vysokoúčinným a nákladovo efektívnym spôsobom zapojenia rodičov takým spôsobom, ktorý priamo rieši faktory vedúce k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.

Vzdelávaním rodín sa rieši táto problematika a vyzdvihuje odkaz, že znižovanie pravdepodobnosti predčasného ukončenia školskej dochádzky musia rozhodovacie subjekty riešiť aj mimo školských priestorov. Najskôr musia investovať do intervencií v širšej komunite a až potom s pomocou príslušných partnerov zdôrazňovať súvislosť medzi tým, čo sa deje v triede, a príležitosťami na vzdelávanie za školskými bránami. Medzi také príležitosti patria činnosti na podporu prechodu z prostredia raného obdobia na základnú školu.

 Ďalšie informácie o vzdelávaní rodín získate od Susannah Chambers, riaditeľky odboru pre vzdelávanie rodín a medzigeneračné vzdelávanie v organizácii NIACE po odoslaní e-mailu na adresu Susannah.Chambers@niace.org.uk.

Typ
Document
Krajina
Spojené kráľovstvo
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Miestne finančné prostriedky; Národná vláda; Súkromné finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :