INCLUD-ED VZDELÁVANIE RODÍN

Vzdelávanie rodín patrí k úspešným vzdelávacím činnostiam v rámci výskumného projektu INCLUD-ED. Stratégie vzdelávania pre inklúziu a sociálnu súdržnosť v Európe (Európska komisia, 6. rámcový program, 2006 – 2011).

Vzdelávanie rodín spočíva v zapojení rodinných príslušníkov a iných členov komunity do rôznych vzdelávacích činností v škole. Vzdelávacie činnosti môžu byť naozaj rôznorodé, pričom jedinou podmienkou, ktorú majú spĺňať, je, že tieto činnosti sú vymedzené (ich obsah, organizácia, ako aj harmonogram) samotnými účastníkmi, aby sa zaručilo, že program bude priamou reakciou na ich potreby a záujmy, a že bude dialogicky orientovaný. Vzdelávanie rodín je založené na predchádzajúcich teóriách a výskumoch, ktoré už preukázali, že podpora kultúrnych a vzdelávacích interakcií medzi žiakmi/študentmi a sociálnymi subjektmi, a obzvlášť interakcie s rodinnými príslušníkmi, zlepšuje študijné výsledky žiakov a študentov. Vďaka niektorým programom vzdelávania rodín a angažovanosti v komunite, ktoré podporujú vzdelávacie a kultúrne interakcie, dosiahli žiaci a študenti, ktorých rodiny majú doma len zopár kníh alebo nízku úroveň akademického vzdelania, vynikajúce akademické výsledky.

Na základe výnimočných vedeckých prístupov vedy o vzdelávaní Vzdelávanie rodín zahŕňa a podporuje pri učení interakcie s dialogickým prístupom ku vzdelávaniu, tzn. podporu vzdelávacích postupov vo forme dialógov na rovnocennej úrovni, v ktorých sa uznáva kultúrna inteligencia každého človeka a vychádza sa z nej. Tieto postupy sa zameriavajú na transformáciu a posilňovanie inštrumentálneho rozmeru dialógu, sú založené na hodnote solidarity, pôsobia ako zdroj tvorby významu a opierajú sa o rovnakú hodnotu rôznych pôvodov.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Albánsko; Belgicko; Bulharsko; Croatia; Cyprus; Dánsko; Estónsko; Francúzsko; Fínsko; Grécko; Holandsko; Island; Litva; Lotyšsko; Luxembursko; Malta; Maďarsko; Nemecko; Nórsko; Portugalsko; Poľsko; Rakúsko; Rumunsko; Severné Macedónsko; Slovensko; Slovinsko; Spojené kráľovstvo; Srbsko; Taliansko; Turecko; Írsko; Česká republika; Španielsko; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Súkromné finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár