Prechodný rok – široká vzdelávacia skúsenosť

Prechodný rok, ktorý ponúka množstvo škôl v Írsku, umožňuje žiakom (vo veku približne 15 rokov) získať širokú vzdelávaciu skúsenosť, aby tak dosiahli vyššiu zrelosť. Uskutočňuje sa po dokončení juniorského stupňa (nižšieho stredného vzdelávania) a pred pokračovaním v ďalšom štúdiu a/alebo odbornej príprave. Premosťuje dva vzdelávacie stupne, čím pomáha žiakom prejsť z vysokoštruktúrovaného prostredia juniorského stupňa na stupeň, v ktorom budú mať väčšiu zodpovednosť za vlastné vzdelávanie a rozhodovanie.

Počas prechodného roka sa žiaci zúčastňujú na vzdelávacích stratégiách, ktorých podstatou je aktívne rozvíjanie množstva prierezových zručností zameraných na kritické myslenie a tvorivé riešenie problémov na základe skúseností.

Prechodný rok by mal poskytovať žiakom aj možnosť popremýšľať a uvedomiť si hodnotu vzdelania a odbornej prípravy, aby boli pripravení na neustále sa meniace požiadavky dospelého sveta práce a vzťahov. Jeho úlohou je podporiť osobný, sociálny, vzdelávací a odborný rozvoj žiakov a pripraviť ich na to, aby sa stali samostatnými a zodpovednými členmi spoločnosti, ku ktorej budú prispievať.

Ciele a filozofia prechodného roka by sa mali rozšíriť na celú školu. Školy poskytujúce programy prechodného roka sú zodpovedné za stanovenie vhodných zámerov a vymedzenie cieľov potrebných na ich dosiahnutie.

Partnermi školy v oblasti vzdelávania by mali byť vo všetkých aspektoch programu rodičia, zamestnávatelia a širšia komunita, aby sa zabezpečilo efektívne a účinné plnenie programu.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Írsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Miestne finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár