Spolupráca škôl v rámci mikrosiete

Súčasťou siete je 10 zoskupení škôl v Portugalsku (zoskupenia zahŕňajú niekoľko škôl, počnúc predškolskými zariadeniami až po stredné školy), ktoré spolupracujú v mnohých oblastiach, ako sú napríklad plány odbornej prípravy, výmena skúseností a metodík a v niektorých prípadoch dokonca spoločné využívanie ľudských zdrojov. Sieť okrem toho pripravuje tematické panely, kde sa so študentmi a spolupracujúcimi partnermi diskutuje o niektorých problémoch.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Portugalsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár