Vyššia stredná škola Beda

V tomto príklade sa opisujú inovačné prístupy na vyššej strednej škole Beda Hallberg vo Švédsku. Škola ponúka rôzne programy, ktoré poskytujú základy pre osobný rozvoj a aktívnu účasť v spoločnosti. Škola sa intenzívne usiluje o poskytovanie trvalej podpory pre študentov a znižovanie rizika predčasného ukončenia školskej dochádzky, a to prostredníctvom minimalizácie časov, keď je škola zatvorená. Snahou je, aby škola zostala otvorená aj počas niektorých dlhších prázdnin. V škole pôsobí aj tím zdravotníckych pracovníkov vrátane sociálnych a psychologických poradcov, ktorí sú pripravení riešiť potreby mladých ľudí.
Gymnázium Beda Hallberg je vyššia stredná škola, ktorá sa nachádza v švédskom meste Kungsbacka. Bolo otvorené v roku 2013 ako malé zariadenie so zameraním na jednotlivého študenta. Pre niektorých mladých dospelých vo veku od 16 do 20 rokov môže byť fyzické a sociálne prostredie mnohých škôl problematické a môže predstavovať prekážku kontinuálneho vzdelávania. Škola Beda je zameraná na študentov hľadajúcich malú školu, v ktorej sa môžu cítiť bezpečne a pohodlne.

Zámerom školy nie je len pripraviť študentov na pracovný život hneď po ukončení vzdelávania či na ďalšie štúdium na vysokých školách. Škola sa sústreďuje aj na to, aby tu študent získal dobrý základ pre osobný rozvoj a aktívnu účasť v spoločnosti.
Beda Hallberg ponúka prípravný program na vysokoškolské vzdelávanie s názvom program sociálnych vied (SA). Cieľom programu je rozvíjať znalosti študentov o podmienkach v spoločnosti vo Švédsku a zvyšných častiach sveta, o interakcii medzi jednotlivcom a spoločnosťou a o tom, ako sa životné podmienky ľudí líšia v rôznych obdobiach a na rôznych miestach.
Kľúčovým znakom školy je to, že základom pre úspech študenta je to, že sa cíti dobre. Študenti musia zaujímať aktívny a pozitívny prístup k vlastnému vzdelávaniu. Učenie sa prispôsobuje individuálnym potrebám študenta. Dôležité sú flexibilita a osobné vzťahy, ako aj odhodlanosť učiteľov a ostatných zamestnancov a ich sústavný odborný rozvoj.
V záujme znižovania stresu sa dôsledne oddeľuje škola/práca a oddych. Neexistujú tu domáce úlohy, sčasti aj preto, že niektorí študenti nemajú doma vhodné prostredie, v ktorom by domáce úlohy mohli vypracovať. Niektorí študenti potrebujú kontinuitu a prístupnosť a dlhé prázdniny sú pre nich kontraproduktívne. V škole Beda Hallberg sa minimalizuje čas, kedy je škola zatvorená, a zostáva otvorená aj počas niektorých dlhších prázdnin, aby sa vyhovelo týmto potrebám študentov. V škole pôsobí aj tím zdravotníckych pracovníkov vrátane sociálnych a psychologických poradcov, ktorí sú pripravení riešiť potreby mladých ľudí.
Systematické hodnotenie kvality je vo Švédsku povinné. Každá škola musí plánovať, vyhodnocovať a rozvíjať svoju vzdelávaciu činnosť. Do tohto procesu sa musia zapájať aj učitelia a študenti a škola je povinná ho zdokumentovať. Od samosprávy mesta Kungsbacka, ktorá je zriaďovateľom školy, sa vyžaduje zaistenie toho, aby škola dodržiavala právne predpisy a vykonávala systematické hodnotenie kvality.

 

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky; Miestne finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár

Dear Ms. Nasstrom, your school is a perfect example of innovative approach in inclusive teaching objectives for secondary school which might be extended also in other educative fields.

Preložiť (Len pre zaregistrovaných používateľov)

Your project looks hot interesting and I'd love to find out more. Have emailed but it bounces back - any chance of contact please? Martin Ridley ri@st-peters.bournemouth.sch.uk Thanks

Preložiť (Len pre zaregistrovaných používateľov)