Spoločne do cieľa

Tento projekt z flámskeho Belgicka má za cieľ zabezpečiť úspech všetkých detí a zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Je preto osobitne zameraný na zavádzanie školskej kultúry a rôznych opatrení na predchádzanie opakovaniu ročníka.

Projekt s názvom Spoločne do cieľa (Samen tot aan de meet) sa začal v nadväznosti na výskumný projekt s názvom Nikdy neopakovať ročník, ktorý financovalo mesto Antverpy. Prvýkrát bol zverejnený v podobe publikácie o alternatívach k opakovaniu ročníka. V rámci projektu Spoločne do cieľa boli vydané ďalšie dve publikácie o osvedčených postupoch, ktorých cieľom bolo inšpirovať vedúcich pracovníkov školy, školské tímy, učiteľov a ostatných pracovníkov pri hľadaní alternatívnych prístupov k opakovaniu ročníka. Publikácie obsahujú medzinárodný prehľad vedeckého výskumu v oblasti opakovania ročníka, nové didaktické prístupy a riadiace postupy v školách. Nachádzajú sa v nich aj konkrétne informácie o tom, ako môžu školy realizovať alternatívne postupy k opakovaniu ročníka, a navrhuje sa súbor osvedčených postupov.

Cieľom projektu bolo získať v Antverpách pedagogických partnerov pre „experiment“, v ktorom išlo o zníženie miery opakovania ročníka zmenou ročníkového systému a jeho homogénnych skupín na systém, v ktorom 2 a pol až 14-ročné deti pokračujú v školskej dochádzke bez opakovania ročníka.

V praxi to znamenalo, že všetky školy dostali od mesta Antverpy publikácie a boli vyzvané na realizovanie procesu zmeny (navrhovaných metód a postupov) v škole. Zapojené školy získali bezplatnú podporu pri vypracovaní školskej politiky a zavádzaní metód zameraných na účasť školských tímov (spoločné vedenie a spoločné ciele). Okrem toho sa poskytla odborná príprava školskej rade v oblasti poradenských zručností (s cieľom zabezpečiť rozšírenie tejto vízie a metódy na ďalších učiteľov a študentov) pri prekonávaní prekážok počas procesu zmeny.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Belgicko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Miestne finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár