Úspešné vyučovacie metódy Plus

Portugalská trieda Plus poskytuje dodatočnú podporu vybraným skupinám študentov s podobnými zručnosťami. Opatrenie je zamerané na konkrétne školské roky podľa potrieb žiakov v 1., 2. a 3. ročníku základnej a sekundárnej úrovne. Pozostáva z triedy Plus a projektu Fénix, čo sú modely organizácie triedy, ktorých cieľom je podporiť všetkých žiakov pri štúdiu.

Trieda Plus je paralelná trieda, v ktorej pracujú všetci študenti v malých skupinách. Na začiatku školského roka je trieda prázdna. Počas školského roka sa vždy na šesť týždňov trieda Plus zaplní žiakmi s podobnou úrovňou znalostí a/alebo podobným spôsobom štúdia. Do konca školského roka sa v tejto špeciálnej triede vystriedajú všetci žiaci. Projekt Fénix obsahuje aj dočasnú integráciu žiakov v špeciálnej triede – tzv. hniezde – ktorá môže byť zameraná na žiakov s nedostatočnými vedomosťami, pokiaľ ide o učebné plány, alebo na žiakov, ktorí už v štúdiu uspeli, aby dosiahli ešte lepšie výsledky.

V oboch organizačných modeloch sa predpokladá, že žiaci strávia taký istý čas v pôvodnej triede, pričom do školy prichádzajú a zo školy odchádzajú v rovnakom čase.

Počet žiakov v triedach je v oboch modeloch znížený, učitelia (ak je to možné, v rámci modelu triedy Plus), predmety a obsah výučby špeciálnych tried sú rovnaké ako v prípade pôvodných tried. Opatrenie možno využiť pri jednom alebo viacerých predmetoch (zvyčajne portugalčine a matematike a ďalších predmetoch s vysokou mierou neúspešnosti). Práca v oboch triedach je viac zameraná na potreby žiakov vychádzajúce z ich spôsobu štúdia a úrovní znalostí. Učitelia majú okrem toho možnosť vypracovať osobitné stratégie výučby, pri ktorých sa rešpektuje rôzne tempo učenia a žiakom sa venuje individuálna pozornosť.

Žiaci aj ich rodičia sú informovaní o úspechoch prostredníctvom učiteľa, ktorý zodpovedá za triedu, ako aj cez internet.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Portugalsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár