Sala Farol – Majáková miestnosť – pomoc pri problémoch s učením

Program Majáková miestnosť je zameraný na problémy jednotlivých študentov s učením. Poskytuje individualizovanú podporu študentom, ktorá spočíva v pravidelnej výučbe v malých skupinách (dodatočnými) pomocnými učiteľmi. Určení študenti dostanú individuálny študijný plán, ktorý im pomôže pri dosahovaní študijných cieľov.

Program je zameraný na problémy s učením študentov. Problémy s učením riešia pomocní učitelia. Žiakov určuje triedny učiteľ podľa hodnotenia v priebehu každého polroka a na jeho konci. Rozhodnutia o potrebnej pomoci prijíma triedny učiteľ, pomocný učiteľ a nepedagogický pracovník, napríklad psychológ alebo sociálny pracovník, ktorý vypracuje individuálny študijný plán.

Toto opatrenie je v zásade intervenciou zameranou na pomoc študentom, ktorí majú problémy s učením. Počas času vymedzeného na pomoc s učením a doplnkovú pomoc (obe opatrenia sú súčasťou bežnej základnej úrovne) sú žiaci rozdelení do skupín po dvoch až štyroch a oddelení od zvyšku triedy, aby sa mohli venovať špecifickejším úlohám. Individuálny pracovný plán je nástroj, ktorý sa využíva na usmernenie intervencie spoločne s monitorovaním a hodnotením pokroku každého žiaka. Intervenciu vykonáva triedny učiteľ, pomocný učiteľ a nepedagogický pracovník a je čo najviac individualizovaná.

Študijné výsledky sa rozdeľujú do balíkov a opisujú sa spôsobom, ktorý žiakom umožňuje, aby sa sami ohodnotili (vlastné hodnotenie a vlastná regulácia). Po dosiahnutí jednej úrovne môžu postúpiť na ďalšiu.

Pokrok každého študenta v oblasti dosahovania konkrétnych kompetencií, ktoré sú predmetom intervencie, sa monitoruje na úrovni celej školy. Monitoruje sa aj počet pomocných sedení, ktoré každý žiak absolvuje.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Portugalsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár