Vyššie sekundárne vzdelávanie je pre mňa – opatrenie LYCAM vo Francúzsku

Opatrenie LYCAM (Lycee, ca m' interesse) vo Francúzsku využívajú zamestnanci a psychológovia ako nástroj na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. LYCAM vychádza z dotazníka, ktorý má preventívny účel a na základe ktorého sa včas určia študenti, ktorým najviac hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky, čo umožňuje prijať vhodné opatrenie v závislosti od povahy potrebnej podpory.

Opatrenie LYCAM bolo vypracované v Kanade v 90. rokoch a vo Francúzsku sa začalo využívať na začiatku 21. storočia. Osvojilo si ho niekoľko vzdelávacích orgánov (tzv. akadémií) a v mnohých zariadeniach ho využívajú zamestnanci a psychológovia ako nástroj na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky.

LYCAM vychádza z dotazníka, ktorý má preventívny účel. Na jeho základe sa včas určia študenti, ktorým najviac hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky, čo umožňuje prijať vhodné opatrenie v závislosti od povahy potrebnej podpory. Dotazník bol vypracovaný na základe 7 rozmerov:

  • prístup rodiny k škole (úloha rodiny v školskom vzdelávaní detí),
  • akademické školské projekty (projekty týkajúce sa štúdia, záujmu o školu, úrovne ambícií),
  • akademické výsledky (žiak sám hodnotí svoju schopnosť pracovať a svoje výsledky v škole),
  • sebavedomie (v súvislosti s akademickými úspechmi),
  • absencie (prístup a správanie v súvislosti so školskou dochádzkou, prijímaním alebo neprijímaním pravidiel strednej školy),
  • potreba podpory zo strany učiteľov (kvalita vzťahov medzi žiakom a pedagogickými pracovníkmi),
  • záujem o školu (záujem žiaka o vlastné vzdelávanie a život školy).

Vyplnenie tohto dotazníka trvá 20 až 30 minút. Účelom zberu týchto údajov je začať od ťažkostí, motivácie a osobného názoru stredoškolských študentov na školu. Diagnóza môže byť individuálna alebo kolektívna. Do analýzy výsledkov je v plnej miere zapojený psychológ, ktorý pôsobí ako odborník.

Výhodou tohto nástroja je, že sa zameriava na otázky o faktoroch, ktoré sa priamo týkajú školy. Vyplnené dotazníky majú preto bezprostredný význam pre zamestnancov školy.

Tým, že sa študentom kladú otázky a sú nútení premýšľať o intenzite svojich pocitov, tento nástroj podporuje študentov aj v hľadaní vlastných riešení. Je to nástroj zameraný na určenie postavenia študenta v živote školy. Nie je zameraný na hodnotenie úrovne zručností a znalostí, ale dopĺňa tie, ktoré už existujú.

Na základe jeho výsledkov sa prijímajú nápravné opatrenia, ako napríklad diskusné skupiny alebo podporné semináre.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Francúzsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :