CÍŤ SA DOBRE, UČ SA LEPŠIE – PROGRAM ABMA VO FRANCÚZSKU

Opatrenie s názvom Cíť sa dobre, uč sa lepšie (Aller bien pour mieux comprendre – ABMA) vychádza zo zohľadnenia celkového zdravotného stavu žiakov pri zlepšovaní školského prostredia a školských úspechov s cieľom znižovať nerovnosti v oblasti zdravia. Podporuje harmonické súžitie a stav pohody medzi žiakmi a zamestnancami školy. Ide o pilotný program, ktorý potrvá 3 roky do roku 2016, pod záštitou úradu pre vzdelávanie v Lyone a v partnerstve s Národným inštitútom pre prevenciu a vzdelávanie v oblasti zdravia.

Opatrenie Cíť sa dobre, uč sa lepšie (ABMA) zahŕňa všetko, čo podporuje harmonické súžitie a pohodu medzi žiakmi a zamestnancami škôl. Jeho cieľom je aj zvyšovanie konzistentnosti medzi existujúcimi opatreniami v oblasti vzdelávania o zdraví a občianstve.
Trojročný pilotný program ABMA bol spustený v roku 2013 ako súčasť národnej rámcovej dohody medzi Národným inštitútom pre prevenciu a vzdelávanie v oblasti zdravia (INPES) a Riaditeľstvom pre školské vzdelávanie, úradom pre vzdelávanie v Lyone. Tento pilotný program patrí do pôsobnosti výboru pre vzdelávanie v oblasti zdravia a občianstva (CESC) úradu pre vzdelávanie a realizuje sa na základných a stredných školách.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Francúzsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Miestne finančné prostriedky; Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár