ZMLUVA PRE MLADÝCH

Program Spojeného kráľovstva s názvom Zmluva pre mladých sa zameriava na 16 až 17 ročných mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípady, alebo im to hrozí. Tri kľúčové ciele: Cieľ 1: hlavným cieľom programu je podporovať 16 až 17-ročných mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy a ktorým hrozí riziko dlhodobého nezapojenia sa, aby sa zapojili do vzdelávania, odbornej prípravy alebo zamestnania s odbornou prípravou a aby v tejto činnosti úspešne pokračovali. Cieľ 2: zvýšiť mieru skúseností a kvalifikácií týchto mladých ľudí tak, aby mali príležitosť pokračovať vo vzdelávaní a úspešne si našli prácu, a znížil sa tak pomer tých, ktorí v dospelosti budú nezamestnaní. Cieľ 3: testovať metódy miestneho poskytovania a platieb na základe výsledkov, zvyšovanie účinnosti týchto modelov a rozvoj osvedčených postupov.

Organizácie, ktoré realizujú tento program, majú úplnú voľnosť pri navrhovaní a prispôsobovaní podporného programu pre oprávnených mladých ľudí s cieľom zapojiť ich do vzdelávania, odbornej prípravy alebo zamestnania s odbornou prípravou. Platby dostávajú na základe výsledkov.

Organizácie môžu získať platbu maximálne vo výške 2 200 GBP za jedného mladého človeka. Závisí to od ich úspešnosti pri pomáhaní mladým ľuďom pri trvalo udržateľnom dosahovaní pozitívneho výsledku. Ide o tieto výsledky: účasť na dennom štúdiu alebo odbornej príprave, účasť na učňovskej príprave alebo v zamestnaní s najmenej 280 hodín akreditovaného vzdelávania ročne a účasť na vzdelávaní a odbornej príprave popri zamestnaní vrátane ustanovenia o opätovnej účasti aspoň 7 hodín za týždeň.

Poskytovatelia dostanú dodatočnú platbu za udržateľnosť v prípade, že sa mladý človek počas aspoň 5 zo 6 mesiacov zúčastní denného štúdia alebo odbornej prípravy, čo povedie k akreditovanej kvalifikácii, ak sa počas aspoň 5 zo 6 mesiacov zúčastní na učňovskej príprave, alebo ak sa počas aspoň 5 zo 6 mesiacov zamestná na plný úväzok s externým vzdelávaním zodpovedajúcim minimálne 280 hodinám riadeného učenia sa ročne (približne jeden deň týždenne). 

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Spojené kráľovstvo
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár