DISKREČNÉ ŠTIPENDIÁ – ANGLICKO, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Diskrečné štipendiá poskytujú podporu znevýhodneným študentom, ktorí nemajú nárok na jednorazovú ročnú platbu v rámci štipendia pre zraniteľných študentov na podporu štúdia, ktorá zahŕňa položky ako sú oblečenie, knihy a iné vybavenie, doprava, strava, študijné výlety pre znevýhodnených 16 až 18-ročných študentov, ktorí nespadajú do kategórie znevýhodnených študentov. Diskrečné štipendiá sa vzťahujú aj na mladistvých delikventov, ktorí nie sú vo väzbe.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Spojené kráľovstvo
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :