SYSTÉM DVOCH UČITEĽOV V DÁNSKU

Výskumníci z univerzity v Aarhuse v Dánsku spolu s organizáciou Ramboll Management Consulting vykonali rozsiahle randomizované skúšanie – prvé svojho druhu v Dánsku – v mene ministerstva školstva. V štúdii sa skúmali účinky troch druhov systémov s dvoma učiteľmi v triede a vplyv, aký by to malo na výsledky študentov, ich pohodu a zapájanie sa v škole. Z výsledkov vyplýva, že všetky tri typy systémov s dvoma učiteľmi majú určité pozitívne účinky – ale v rôznych smeroch.

Cieľom štúdie, ktorú realizovala univerzita v Aarhuse, bolo preskúmať účinky troch druhov systémov s dvoma učiteľmi v triede na študentov. Tieto tri rozdielne prístupy boli:

  1. Klasický prístup dvoch učiteľov, pri ktorom osoba s učiteľským vzdelaním je zapojená do prípravy a vyučovania spolu s existujúcim učiteľom.
    2. Využitie ďalšej zdrojovej osoby, ktorá nemá učiteľské vzdelanie a má menej času na prípravu, ale ktorá je v triede na viacerých hodinách ako pri klasickom systéme dvoch učiteľov.
    3. Profesionálny tútor so špecifickými zručnosťami, ktorý sa občas zúčastní na vyučovaní a poskytuje existujúcemu učiteľovi mentorstvo.

Výsledky študentov boli merané v rámci národného testu dánskeho jazyka a matematiky pred a po tejto štúdii. Okrem toho sa prostredníctvom dotazníka pred a po tejto štúdii merala pohoda študentov.

Na základe ďalšieho dotazníka medzi riaditeľmi škôl, zameraného na inkluzívnosť v školách, sa zisťovalo, či systém dvoch učiteľov ovplyvnil obsah a rozsah vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a či bol pre žiakov oporou. Ďalšie tri dotazníky sa sústredili na vykonávanie a monitorovanie medzi riaditeľmi škôl, učiteľmi a ďalšími osobami v systéme dvoch učiteľov. Cieľom týchto prieskumov bolo prispieť k znalostiam o tom, ako škola zrealizovala systém dvoch učiteľov a ukázať, do akej miery zúčastnené školy naplnili očakávania týkajúce sa minimálnych požiadaviek. Aj tieto dotazníky boli zrealizované pred a po tejto štúdii.

Vo všeobecnosti sa v štúdii preukázalo, ako rôzne systémy dvoch učiteľov môžu byť rôznym spôsobom nápomocné v závislosti od potrieb jednotlivej triedy, školy alebo obce.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Dánsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár