MOBILNÉ ODDIELY

Mobilné oddiely boli zriadené na podporu škôl pri riešení radu faktorov, ktoré môžu viesť k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. O služby „mobilných oddielov“ požiada riadiaci orgán školy a môžu sa týkať: absencií a predčasného ukončenia školskej dochádzky, problémov so správaním, konfliktov medzi dospelými, odbornej prípravy pedagogických pracovníkov a pomoci študentom, členom pedagogického zboru a vedúcim pracovníkom školy. V prípade zložitejších situácií môže „mobilný oddiel“ rozhodnúť o postúpení prípadu vhodnejším službám.

„Mobilné oddiely“ sú externou službou škole. „Mobilný oddiel“ môže zasiahnuť len pokiaľ ide o povinnú školskú dochádzku na území Francúzskeho spoločenstva Belgicka a na základe písomnej žiadosti školy. V závislosti od riešeného problému vykoná „mobilný oddiel“ rôzne opatrenia: v prípade absencií zorganizuje stretnutia s rodinou s cieľom informovať o význame školy a v prípade konfliktov a napätia v škole použije mediáciu a techniky riešenia konfliktov.

„Mobilné oddiely“ využívajú širokú škálu odborníkov a zvyčajne sa skladajú z bývalých učiteľov, psychológov, odborníkov na predchádzanie trestnej činnosti atď. V závislosti od situácie môžu „mobilné oddiely“ rozhodnúť o tom, či budú pracovať individuálne alebo v skupinách (s dospelými aj deťmi).

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Belgicko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Súkromné finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár