POSTUPY NA ZAMEDZENIE ŠIKANOVANIA PRE ŠKOLY

Írske ministerstvo školstva a zručností odporúča postupy, ktoré by sa mali zaviesť na školách s cieľom predchádzať šikanovaniu a riešiť ho. Medzi kľúčové prvky patrí pozitívne školské prostredie, účinné vedenie, spoločné pochopenie toho, čo je šikanovanie a aké má dôsledky, stratégie v oblasti informovanosti, vzdelávania a prevencie, účinný dohľad a monitorovanie žiakov, podpora zamestnancov škôl, dôsledné vyšetrovanie, následné opatrenia a zaznamenávanie šikanujúceho správania, ako aj priebežné hodnotenie účinnosti politiky proti šikanovaniu.

Typ
Document
Krajina
Írsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená; Individuálna; Univerzálna
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Nehodí sa

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :