KAAP – INICIATÍVA VÝUČBY JAZYKOV PRE RODIČOV V ANTVERPÁCH

KAAP je iniciatíva mimovládnej organizácie Školský most (De Scholbrug) so sídlom v Antverpách (flámske Belgicko), ktorej cieľom je vytvoriť prepojenia medzi školami, rodičmi a žiakmi s osobitným zameraním na sociálne zraniteľné rodiny. Projekt KAAP sa sústreďuje na poskytovanie vyučovania holandského jazyka pre rodičov s migrantským pôvodom v škole, ktorú navštevujú ich deti.

MVO Školský most začala svoju činnosť v 90. rokoch 20. storočia pod záštitou primátora mesta. Jej hlavným cieľom je vytvoriť vzťahy medzi školami, rodičmi a žiakmi s osobitným zameraním na sociálne zraniteľné rodiny. Organizácia Školský most ponúka širokú škálu činností pre základné aj stredné školy a v súčasnosti zamestnáva 20 zamestnancov v oblasti vzdelanostného rozvoja.

Model „školského mosta“ vychádza z viacerých základných zásad: rovnosť (učitelia a rodičia sú rovnocennými partnermi), dôvera (viera v schopnosti rodičov a žiakov), vzťahy, povzbudzovanie a prispôsobovanie.

Cieľom projektu KAAP je zlepšenie komunikácie medzi rodičmi a školami. Poskytuje vyučovanie holandčiny pre rodičov, ktorí nepochádzajú z Flámska, a pomáha rodičom vybudovať si vzťah so školou, napr. podporovaním ich pri čítaní/pochopení školských oznámení a ich zapájaním do školských činností a vzdelávania svojich detí.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Belgicko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Miestne finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :