POTHOLES – ÍRSKA INICIATÍVA V OBLASTI ZAPOJENIA RODIČOV

Iniciatíva POTHOLES je výborným príkladom írskych škôl, ktoré oslovili marginalizované rodiny netradičnými a neformálnymi spôsobmi účasti. Iniciatíva POTHOLES vznikla v januári 2011 s cieľom sprostredkovať rodičom z rôznych prostredí a kultúr stretnutia s inými rodičmi z ich vlastnej školy a podobných škôl, aby si mohli vymieňať skúsenosti. Jej základným cieľom je zapojiť rodičov, ktorí sa môžu cítiť izolovaní alebo neoboznámení so školským systémom, užšie ich zapojiť do aktivít a rozhodnutí školy a predstaviť im rôzne príležitosti na vzdelávanie.

Túto skupinu vytvorili v januári 2011 koordinátori programu HSCL (Home School Community Liaison) z troch stredných škôl vo West Tallaghte: Killinarden Community School, Mount Seskin Community College a St. Aidan’s Community School. 

Skupina každých štyri až šesť týždňov organizuje pre rodičov výlety na miesta historického, spoločenského alebo politického významu. Výlety sa v plnej výške hradia z rozpočtu programu HSCL. Každá škola zvyčajne vysiela ôsmich až desiatich rodičov. Zvyčajne ide o poldenné výlety, aby sa rodičia stihli načas vrátiť a vyzdvihnúť menšie deti zo školy. Cieľové miesta sa musia nachádzať vo vzdialenosti do jednej hodiny cesty od Tallaghtu. Na konci roka sa organizuje dlhší, celodenný výlet. Na konci výletu je zvyčajne zabezpečený ľahký obed. Na každom výlete je sprievodca, ktorý rodičom poskytuje základné informácie alebo historický výklad, ako aj materiály na čítanie, ktoré si môžu vziať domov.

Iniciatíva POTHOLES získala v roku 2012 cenu okresu South Dublin County za sociálnu inklúziu. Do dnešného dňa sa uskutočnilo 17 výletov, a to najmä do múzeí alebo na iné kultúrne či prírodné miesta.

Ciele a výsledky skupiny

  • Organizovať príjemný a zaslúžený denný výlet pre zaneprázdnených rodičov.
  • Pomáhať rodičom z rôznych prostredí a kultúr stretávať sa s inými rodičmi z vlastnej školy alebo podobných škôl, aby si mohli vymieňať skúsenosti.
  • Každý rodič môže pozvať iných rodičov, najmä takých, ktorí sa cítia byť izolovaní, smutní alebo osamelí, na ďalší výlet a informovať ich o výhodách účasti v skupine.
  • Zabezpečovať zábavné a uvoľnené prostredie pre vzdelávanie dospelých.
  • Predstavovať rodičom ďalšie príležitosti a iniciatívy, ktoré škola poskytuje.
  • Rodičia môžu vziať svoje deti na miesta, ktoré navštívili v rámci iniciatívy POTHOLES, ako aj sprevádzať a podporovať učiteľov na školských výletoch so študentmi.
  • Vytvoriť základnú skupinu rodičov strednej školy v Tallaghte s cieľom organizovať ďalšie aktivity rodičov.
  • Rodičia budú mať v prípade záujmu možnosť získať formálne vzdelanie alebo si ho dokončiť.
  • Vďaka iniciatíve POTHOLES získajú školy skupinu rodičov, s ktorou môžu konzultovať, vytvárať výbory alebo s ktorou sa môžu radiť.
  • Vďaka iniciatíve POTHOLES budú mať rodičia vyššie sebavedomie pri komunikácii so školou. Iniciatíva prinesie aj ďalšie pozitívne výsledky týkajúce sa vzdelávania ich detí.

 

Budúcnosť

Táto skupina zaznamenala obrovský úspech. Rodičia milujú tieto výlety a každý z cieľov priniesol mnohým rodičom hmatateľné výsledky. Rodiča majú radosť, zapájajú sa do všetkých aspektov skupiny a málo z nich, ak vôbec niekedy niekto, si výlet nechá ujsť. Členovia jednoznačne tvrdia, že sa učia hravou a jednoduchou formou. Vytvárajú siete a vymieňajú si navzájom informácie o podpore, službách a príležitostiach na spoločenské vyžitie v komunite. Niektorí z rodičov sa dokonca vyjadrili, že skupina im zmenila život. Mnohí z rodičov sa v súčasnosti každý týždeň stretávajú v škole, kde sa pri šálke čaju rozprávajú.

Skupinu už riadia a organizujú samotní rodičia. Okrem toho sa začali každý týždeň stretávať, aby pripravili obrazovo-slovný projekt, v ktorom sa zhŕňa história, práca a prínosy skupiny pre jej členov. Mnohí rodičia uviedli, že v rámci tohto projektu prvýkrát po rokoch niečo napísali a otvorene hovorili o svojom živote s inými rodičmi. Skupina sa stala aj platformou, ktorá mnohým rodičom umožňuje prístup k ďalším kurzom, aktivitám, výborom, službám alebo príležitostiam v rámci školy alebo komunít, do ktorých patria, alebo účasť na nich.

Školy momentálne vynakladajú na organizáciu týchto výletov približne 900 EUR ročne. Tento model môže fungovať všade, je jednoduchý a pre jednotlivcov, rodiny, komunitu aj školy nesmierne prínosný.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Írsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár