Služba profesijného rozvoja pre učiteľov (The Professional Development Service for Teachers – PDST)

Služba profesijného rozvoja pre učiteľov bola zriadená v septembri 2010 ako služba všeobecnej, integrovanej a medzisektorovej podpory pre školy, ktorú podporuje írske ministerstvo školstva a zručností. V súčasnosti predstavuje najväčšiu spoločnú službu podpory v krajine, ktorá ponúka príležitosti profesijného vzdelávania pre učiteľov a vedúcich pracovníkov školy v rozličných oblastiach týkajúcich sa pedagogickej činnosti, učebných plánov a vzdelávania. Medzi jej hlavné priority patria podpora v oblasti vedenia škôl, sebahodnotenie škôl, posudzovanie, IKT na vyučovacie a vzdelávacie účely, inklúzia, zdravie a dobré podmienky, ako aj predmety a programy sekundárneho vzdelávania. Služba profesijného rozvoja pre učiteľov poskytuje kontinuálny profesijný rozvoj a podporu prostredníctvom tímu učiteľov primárneho a sekundárneho vzdelávania, ktorí sú vysielaní zo svojich škôl, aby pracovali v rámci tejto služby. Na webovom sídle služby profesijného rozvoja pre učiteľov sa nachádzajú stránky venované zdraviu a dobrým pracovným podmienkam učiteľov, ktoré obsahujú zdroje a odkazy pre učiteľov týkajúce sa ich stálej fyzickej a duševnej pohody na pracovisku, ako aj osobné školenia a semináre pre učiteľov.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Írsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár