Salas de Vidro: V presklených miestnostiach a za nimi

Portugalské opatrenie s názvom V presklených miestnostiach a za nimi sa zameriava na aktivity na miestnej úrovni, ktorých cieľom je zapojenie rómskych detí na predškolskej úrovni do školy a podpora ich rodín. Aktivity sa uskutočňujú vonku – takpovediac na ulici. Ide o vytvorenie otvoreného a transparentného vzťahu medzi školou, deťmi a rodinami. Toto opatrenie podporuje multidisciplinárny tím odborníkov v partnerstve so školou.

Opatrenie V presklených miestnostiach a za nimi (Aquém e além das salas de vidro) začalo v školskom roku 2009/10 ako súčasť prípravy predškolských vzdelávacích aktivít v rómskych štvrtiach. Ide o to, aby sa aktivity uskutočňovali vonku, v centre štvrte – akoby v presklených miestnostiach. Hlavný dôraz sa od začiatku kladie na transparentnosť. Bol zostavený multidisciplinárny tím, ktorý každý týždeň pracoval s deťmi na rozvoji ich kompetencií a zapojení rodín, pričom sa ich snažil motivovať, aby deti zapisovali do škôlky. Na získanie dôvery rodičov boli dôležité transparentnosť a otvorenosť.

V školskom roku 2014/15 sa uskutočňujú dve hlavné aktivity:

  • V presklených miestnostiach: Vzdelávacie stretnutia sa konajú na uliciach štvrte. Cieľom týchto stretnutí je rozvíjať rečové schopnosti (slovnú zásobu a reč) detí do veku troch rokov. Podporujú účasť matiek/starých matiek a realizujú sa v partnerstve s miestnym tímom Národného systému intervencií v ranom detstve (zloženého zo psychológov, terapeutov, sociálnych pracovníkov a iných).
  • Za presklenými miestnosťami: Každý týždeň sa stretnutia uskutočňujú v škôlke (pre 3 až 5-ročné deti) s podporou multidisciplinárneho tímu a zapájajú sa do nich aj zamestnanci škôlky a rodiny detí.
Typ
Osvedčený postup
Krajina
Portugalsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Preprimárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár