ŠTUDOVNE PRE RÓMSKYCH ŠTUDENTOV

V 90. rokoch boli v Maďarsku zriadené s podporou z fondov EÚ študovne (Tanoda), ktorých cieľom bolo poskytovať podporu znevýhodneným a rómskym študentom. Študovne ponúkajú komplexný rozsah služieb na podporu mladých ľudí, pričom dôraz sa kladie na štúdium. Študovne poskytujú pomoc pri štúdiu, bohatý mimoškolský program a v prípade potreby aj mimoriadnu podporu v iných oblastiach. V študovni získavajú žiaci pomoc s domácimi úlohami a učebnou látkou a rozvíjajú svoje vzdelávacie zručnosti a zmysel pre spoločenstvo.

V Maďarsku, kde sa stal v 90. rokoch minulého storočia vzdelávací systém príliš selektívnym, sú príležitosti na vzdelávanie pre znevýhodnených a rómskych študentov v porovnaní s väčšinou študentov obmedzené. Školy, ktoré navštevujú znevýhodnení a rómski študenti, sa zvyčajne nachádzajú vo vzdialených oblastiach na severe a severovýchode krajiny. Podmienky týchto škôl v oblastiach infraštruktúry, financovania a ľudských zdrojov sa považujú za nedostatočné.

V 90. rokoch minulého storočia zaviedlo niekoľko mladých učiteľov a právnikov experimentálny model organizovaného vzdelávania mimo školy. Ich cieľom bolo poskytovať podporu znevýhodneným a rómskym študentom s cieľom pripraviť ich na maturity (v 12. triede), ktoré by im umožnili dostať sa na vysokú školu, a pokračovať tak vo vzdelávaní.

Od roku 2004 sa z prostriedkov EÚ zavádzali v znevýhodnených malých regiónoch a osadách v krajine študovne. K cieľom projektu patrilo zabezpečenie lepších študijných výsledkov, odstraňovanie prekážok vzdelávaniu a posilnenie kultúrnej identity študentov. 

Študovňa je komunitný priestor s nezávislou infraštruktúrou, ktorý vzniká na základe miestnych potrieb vďaka dobrovoľnej účasti mladých ľudí a ktorý prevádzkuje mimovládna organizácia. Poskytuje komplexné služby zamerané na celkový osobný rozvoj, ku ktorým by inak niektoré deti a mladí ľudia žijúci na okraji spoločnosti nemali prístup.

Študovne majú tieto základné ciele: zlepšovanie vzťahov medzi učiteľmi a študentmi, poskytovanie priestoru na štúdium znevýhodneným žiakom, začleňovanie rómskych rodičov do komunity, rozpoznávanie a podpora nadaných detí, zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky, opakovania ročníkov a nezamestnanosti, rozvoj sociálnych zručností na účely zamestnania, zlepšenie kultúrneho života, organizovanie mimoškolských aktivít pre znevýhodnených mladých ľudí, ponuka zamestnania pre nízkokvalifikovaných pracovníkov, posilňovanie vzťahov medzi školami a komunitou, zabezpečovanie odbornej prípravy budúcich učiteľov, ponuka poradenstva a zabezpečovanie stravovania pre študentov.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Maďarsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár