PODPORA RÓMSKYCH ŽIAKOV VO FÍNSKU

Fínsko zaviedlo opatrenia na podporu účasti malých detí z rómskeho prostredia na kvalitnom základnom vzdelávaní. V rokoch 2008 až 2011 sa na tieto opatrenia vynaložilo 1,8 milióna EUR. Jedným z veľmi úspešných prístupov je zavedenie školských asistentov pochádzajúcich z rómskeho prostredia, ktorých úlohou je podporovať mladších rómskych žiakov.

Činnosti rozvoja rómskych žiakov v rámci základného vzdelávania sa začali realizovať v roku 2008 v rámci širšieho zvyšovania kvality základného vzdelávania vo Fínsku. Na jar roku 2008 dostali obce možnosť požiadať o štátne dotácie na podporu základného vzdelávania rómskych žiakov. Celkovo sa zo štátnych dotácií na toto opatrenie v rokoch 2008 až 2011 vyčlenilo 1,8 milióna EUR. Počas tohto obdobia získalo štátne dotácie 31 obcí. Výsledkom toho bolo, že tieto dotácie využilo až 80 % všetkých rómskych žiakov.

Rozvojové aktivity sú vypracované tak, aby boli trvalé, celoštátne účinné a holistické. Sú zamerané nielen na žiakov, ale aj na ich poručníkov, učiteľov a školy. Od obcí sa očakáva, že tieto rozvojové aktivity natrvalo zavedú do každodennej činnosti školy. Patria medzi ne:

  • stretnutia s rómskymi žiakmi,
  • podpora tolerancie a dobrých vzťahov medzi etnikami, ako aj zvyšovanie informovanosti o rómskej kultúre,
  • podpora kontaktov medzi rómskym a väčšinovým obyvateľstvom v školskej komunite,
  • rozvoj identity rómskych žiakov,
  • podpora štúdia rómskeho jazyka,
  • podpora študijných možností pre rómskych žiakov,
  • príprava vzdelávania rómskych žiakov, ktorí potrebujú osobitnú podporu,
  • zlepšenie spolupráce medzi rómskymi domácnosťami a školou,
  • zohľadnenie rozdielneho prostredia, z ktorého pochádzajú rómski žiaci, v pedagogike pri príprave vzdelávacieho materiálu.

Jednou z ciest ako podporiť základné vzdelávanie rómskych žiakov je zamestnať rómskych školských asistentov. Toto opatrenie sa ukázalo ako celkom úspešné; v súčasnosti množstvo obcí z vlastných zdrojov zamestnáva v školách asistentov z rómskeho prostredia.

Typ
Osvedčený postup
Krajina
Fínsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školský stupeň
Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Národná vláda

Komentáre

Pridať komentár