E-COURSE project – Enhancing the participation of migrant and refugee children (Projekt E- COURSE – Podpora účasti detí migrantov a utečencov)

Obraz: E-COURSE project

Cieľom projektu E-COURSE je zlepšiť prístup, účasť a výsledky vzdelávania detí nových migrantov a  utečencov v rámci základného vzdelávania v Nemecku, Grécku, Taliansku, Francúzsku a na Cypre a na európskej úrovni podporiť ich celkovú integráciu do hostiteľských spoločností.

Projekt pomôže učiteľom a zamestnancom škôl riešiť vzdelávacie potreby detí migrantov a utečencov a poskytne im na to cenné zručnosti a nástroje. Projekt prispeje k zvýšeniu účasti a zlepšeniu výsledkov nových študentov z rodín migrantov a utečencov na základných školách, čím sa bude riešiť problém predčasného ukončenia školskej dochádzky.

Medzi výstupy projektu patria:

  • Učebné moduly – pre učiteľov a zamestnancov škôl na efektívne riešenie rovnosti, rozmanitosti a začlenenia,
  • Platforma na podporu škôl – ktorá uľahčí školám podporu aktívnej účasti detí migrantov a utečencov a spoluprácu medzi všetkými členmi školskej komunity,

Metodika – na rozvoj a realizáciu školských politík a akčných plánov zameraných na rozmanitosť.

Typ
Document (direct evidence)
Krajina
Cyprus; Francúzsko; Grécko; Nemecko; Taliansko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Primárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár