Psychological First Aid for Children package (Balík psychologickej prvej pomoci pre deti)

Tento balík odbornej prípravy zoznamuje účastníkov s psychologickou prvou pomocou pre deti. Školenie bolo vyvinuté pre zamestnancov a dobrovoľníkov pracujúcich s psychosociálnou podporou pre deti a pre tých, ktorí poskytujú priamu starostlivosť a podporu deťom a ich opatrovníkom v núdzi, ako sú zdravotné sestry, učitelia, sociálni pracovníci, dobrovoľníci v zdravotníctve a pracovníci záchrannej služby.

Cieľom školenia je umožniť účastníkom:

  • dozvedieť sa viac o reakciách detí na utrpenie,
  • dozvedieť sa, čo je a čo nie je psychologická prvá pomoc pre deti,
  • porozumieť trom zásadám činnosti „pozerať, počúvať a spájať“ vo vzťahu k deťom,
  • nacvičovať poskytovanie psychologickej prvej pomoci dieťaťu a opatrovníkom v tiesni,
  • zamyslieť sa nad zložitými reakciami a situáciami,
  • uvedomiť si dôležitosť starostlivosti o seba pri pomoci druhým.

Tento vzdelávací modul je jedným zo štyroch modulov o psychologickej prvej pomoci, ktoré dopĺňajú súbor materiálov o psychologickej prvej pomoci. Patria sem: úvodná kniha s názvom Sprievodca psychologickou prvou pomocou pre spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca a malá brožúrka Krátky úvod do psychologickej prvej pomoci pre spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Typ
Document (indirect evidence)
Krajina
Európa
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Nehodí sa
Zdroj financovania
Súkromné finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár