The Children’s Resilience Programme: Psychosocial support in and out of schools (Program zameraný na odolnosť detí: Psychosociálna podpora v školách a mimo nich)

Program Children’s Resilience Programme uznáva, že pohoda detí je ovplyvnená ich interakciou s rodičmi a opatrovníkmi, s rovesníkmi a s ostatnými v ich komunite. Zahŕňa všetky tieto oblasti života detí, aby pomohol zlepšiť ich pohodu a odolnosť prostredníctvom detských workshopov, ktoré sa zameriavajú na podporu vnútornej sily a sociálnych interakcií detí.

Celkovo program zahŕňa spoluprácu s celou komunitou s cieľom identifikovať spôsoby, ako zlepšiť prostredie, v ktorom deti žijú a najmä zlepšiť systémy ochrany detí. K dispozícii je brožúrka, ktorá popisuje, ako možno aktivity v programe zameranom na odolnosť detí využiť vo formálnom školskom prostredí aj mimo školy vo všetkých druhoch priestorov vhodných pre deti.

Ďalším zdrojom je Príručka programového manažéra pre tých, ktorí majú obmedzené skúsenosti s programami zameranými na odolnosť detí a pre zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí majú záujem získať viac vedomostí o plánovaní a riadení programu.

Tieto a mnohé ďalšie materiály vyvinulo pre program Psychosociálne centrum Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) a organizácia Save the Children.

Typ
Document (indirect evidence)
Krajina
Dánsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Nehodí sa
Zdroj financovania
Súkromné finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár