Safe Healing and Learning Space Toolkit (Súbor nástrojov Bezpečný priestor na uzdravenie a učenie)

Súbor nástrojov Bezpečný priestor na uzdravenie a učenie (Safe Healing and Learning Space (SHLS)) poskytuje humanitárnym pracovníkom v prvej línii praktické pokyny na realizáciu, adaptabilné vzorové nástroje, komplexné materiály odbornej prípravy a skriptovaný vyučovací obsah. Zdroje sa poskytujú na 9-mesačný program a sú použiteľné vo vidieckych aj mestských oblastiach na základe miestne definovaných potrieb a priorít.

Bezpečný priestor na uzdravenie a učenie (SHLS) je bezpečné, starostlivé a predvídateľné miesto, kde sa deti a mladiství žijúci v konfliktných a krízových prostrediach môžu učiť, rozvíjať a byť chránení. Prístup SHLS je založený na prístupoch k ochrane a vzdelávaniu detí od Medzinárodného záchranného výboru s názvom Families Make the Difference a Healing Classrooms.  

Zdroje sa poskytujú na 9-mesačný program a boli navrhnuté na 3-mesačné realizačné cykly, ktoré začínajú vypuknutím mimoriadnej udalosti. Obsah súboru nástrojov je použiteľný pre tábory alebo hostiteľské komunity vo vidieckych aj mestských oblastiach. Pre deti vo veku 6–11 rokov bol navrhnutý obsah súboru nástrojov na sociálno-emocionálne učenie, čítanie a matematiku. Obsah týkajúci sa rodičovských zručností bol poskytnutý pre opatrovníkov detí (vo veku 6 – 11 rokov) a mladistvých.

Typ
Document (indirect evidence)
Krajina
Európa
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; NL; NO; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Primárny
Úroveň intervencie
Univerzálna
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Súkromné finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár