ICAM: Including Children Affected by Migration (Začlenenie detí postihnutých migráciou)

Obraz: ICAM logo

Program ICAM (Including Children Affected by Migration) je program navrhnutý programom Erasmus+ , ktorý má zabezpečiť, aby mali deti postihnuté migráciou prístup k vzdelávaniu. Program pomáha školám vytvárať bezpečné prostredie pre deti postihnuté migráciou, aby mohli naplno využívať svoje vzdelávanie.

Cieľom projektu ICAM je dosiahnuť inklúziu a lepšie podmienky na učenie prostredníctvom zlepšenia atmosféry „Convivencia“ (španielsky výraz, ktorý sa zhruba prekladá ako „žitie v harmónii“ a používa sa na označenie pozitívneho prostredia), zvyšovaním povedomia medzi zamestnancami školy, rodinami a inými o právach detí postihnutých migráciou a poskytovaním dodatočnej podpory sociálnemu a emocionálnemu vzdelávaniu detí (SEL).

Balík zdrojov projektu ICAM pomáha školám pri príprave a poskytovaní podpory školám v celej Európe s cieľom pomôcť privítať a začleniť ukrajinské deti v piatich základných oblastiach:

-Chápanie skúseností detí utečencov a toho, ako môžu byť ovplyvnené.

-Efektívna celoškolská podpora na začlenenie vysídlených detí.

-Obnovenie sociálnej a emocionálnej pohody.

-Zaistenie bezpečnosti a zodpovedného správania v škole a pri používaní internetu.

-Vytvorenie partnerstva s rodičmi/opatrovníkmi v záujme trvalej sociálnej a emocionálnej pohody doma.

Typ
Osvedčený postup (direct evidence)
Krajina
Belgicko; Francúzsko; Rumunsko; Spojené kráľovstvo; Taliansko; Španielsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár