CHILD-UP – Hybridná integrácia detí: Vzdelávací dialóg ako spôsob zlepšenia politík participácie

Obraz: CHILD UP logo

Cieľom CHILD-UP je poskytnúť školám, sociálnym službám, prijímacím strediskám, vzdelávacím a sprostredkovateľským agentúram a tvorcom politík poznatky o dialogických metódach, ktoré môžu podporiť odborníkov pracujúcich s deťmi migrantov. Projekt spája inovácie s osvedčenými tradíciami, čím sa zvyšuje pochopenie toho, ako prispieť k participatívnemu vzdelávaniu, integrácii, vysokokvalitnému vzdelávaniu a ochrane.

CHILD-UP sa zaoberá výskumom úrovne integrácie detí migrantov v Európe a ich sociálnych podmienok s primárnym cieľom navrhnúť inovatívny prístup k zlepšeniu týchto podmienok. V tomto posune perspektívy, aktivita detí – špecifická forma participácie – predstavuje skutočný základný princíp zlepšovania psychosociálnej pohody detí a stavia dieťa do centra vlastného sebaposilňovania.

CHILD-UP zdôrazňuje dôležitosť vzťahu medzi aktivitou detí na jednej strane a dialogickými interakciami medzi deťmi a deťmi a dospelými na strane druhej. CHILD-UP si kladie za cieľ ukázať, že dospelí, ktorí uľahčujú túto dialogickú interakciu, ponúkajú deťom migrantov príležitosť zmeniť svoje vlastné sociálne podmienky prostredníctvom uplatňovania svojej aktivity. V CHILD-UP sa integrácia považuje za hybridnú a je založená na prínose detí migrantov aj detí, ktoré nie sú prisťahovalcami.

CHILD-UP je projekt financovaný zo zdrojov programu Horizont 2020 a koordinuje ho Univerzita v Modene a Reggio Emilia.

Typ
Document (direct evidence)
Krajina
Belgicko; Francúzsko; Fínsko; Holandsko; Nemecko; Poľsko; Spojené kráľovstvo; Taliansko; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Preprimárny; Primárny; Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár

Tento zdroj patrí do nasledujúcich oblastí / podoblastí :