RefugeesWellSchool

Obraz: RefugeeWellSchool logo

RefugeesWellSchool (RWS) je projekt programu Horizont 2020 financovaný z európskych zdrojov, ktorý realizuje sedem partnerov v šiestich európskych krajinách. Jeho celkovým cieľom je ďalej realizovať dôkazmi podloženú úlohu preventívnych školských intervencií pri podpore duševnej pohody dospievajúcich utečencov a migrantov a ako ich možno uskutočňovať v rôznych vzdelávacích prostrediach.

Pre lepšie pochopenie vplyvu, ktorý môžu mať preventívne programy v školskom kontexte, projekt RWS hodnotí efektivitu a realizačné procesy nasledujúcich piatich preventívnych školských intervencií:

  • Vzdelávanie učiteľov popri zamestnaní a techniky obnovy vyučovania,
  • Program divadelnej terapie v triede,
  • Vitajte v škole
  • Intervencia PIER ('Zdroj na integráciu a zlepšenie partnerov');
  • Vzdelávanie učiteľov popri zamestnaní.

 

RWS študuje účinnosť týchto piatich rôznych intervencií vo vzťahu k duševnej pohode dospievajúcich utečencov a migrantov, ktorí sa zúčastňujú na týchto intervenciách. RWS používa široké chápanie „duševnej pohody“, pričom sa zameriava na:

  • zníženie duševných zdravotných problémov,
  • zvýšenie odolnosti,
  • zlepšenie sietí sociálnej podpory a pozitívne medzietnické vzťahy,
  • školská dochádzka a pocit spolupatričnosti k škole.

 

Výsledky realizácie a štúdií budú sprístupnené účastníkom, odborníkom pracujúcim v školách s deťmi, širokej verejnosti, tvorcom politík a akademickým pracovníkom.

Typ
Osvedčený postup (direct evidence)
Krajina
Belgicko; Dánsko; Fínsko; Nórsko; Spojené kráľovstvo; Švédsko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SR; SV; TR
Školský stupeň
Sekundárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Trvalé
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár