SHARMED: Spoločné spomienky a dialóg

Obraz: SHARMED logo

SHARMED bol akčný výskumný projekt, ktorý prebiehal v rokoch 2016 – 2018 a priniesol inovatívnu vzdelávaciu skúsenosť viac ako 1 000 deťom vo veku 9 – 11 v troch krajinách. Použili sa fotografie a iné vizuálne materiály na rozprúdenie dialógu o osobných, rodinných a komunitných spomienkach a na vyučovanie detí o kultúrnej rozmanitosti úctivým spôsobom.

SHARMED financovaný zo zdrojov programu Erasmus+ mal tri ciele:

1. Viesť deti k pochopeniu, že odlišnosť nie je negatívna, ale je veľmi prirodzená a cenná. Cieľom projektu SHARMED bolo posilniť deti, aby vyjadrili svoje odlišnosti a boli otvorení odlišnostiam iných ľudí.
2. Povzbudiť učiteľov, aby využívali rozmanitosť svojich žiakov, ktorá je zvyčajne vnímaná skôr ako prekážka než ako príležitosť. SHARMED chcel podnietiť zmenu perspektívy, aby inšpiroval učiteľov a podporil ich pri prispôsobovaní nástrojov vyvinutých projektom SHARMED na podporu inkluzívnejšieho vzdelávania.
3. Podporovať inovácie vo vyučovacích postupoch a prezentovať výsledky hodnotiaceho výskumu rôznym zainteresovaným stranám.

Typ
Osvedčený postup (direct evidence)
Krajina
Nemecko; Spojené kráľovstvo; Taliansko
Jazyk
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Školský stupeň
Primárny
Úroveň intervencie
Cielená
Intenzita intervencie
Periodické
Zdroj financovania
Európske finančné prostriedky

Komentáre

Pridať komentár